Ter stemming opgevoerde moties:

 • Motie

  Motie van het lid Jan Vos c.s. over veiligheid als primair criterium voor de winning van gas

  Indiener: Jan Vos, Kamerlid PvdA

  Besluit: aangenomen.

  33529-34

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Jan Vos c.s. over opleiden van mensen in de regio in aardbevingsbestendig bouwen

  Indiener: Jan Vos, Kamerlid PvdA

  Besluit: aangenomen.

  33529-35

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over versterking van de functie van de gasombudsman

  Indiener: Jan Vos, Kamerlid PvdA

  Besluit: aangenomen.

  33529-36

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Paulus Jansen en Van Tongeren over schadefonds gaswinning Groningen

  Indiener: Paulus Jansen, Kamerlid SP

  Besluit: verworpen.

  33529-37

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Paulus Jansen c.s. over een hulpteam voor gedupeerde eigenaar-bewoners

  Indiener: Paulus Jansen, Kamerlid SP

  Besluit: verworpen.

  33529-38

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Paulus Jansen en Jan Vos over TenneT belasten met de uitrol van een collectief hoogspanningsnet op zee

  Indiener: Paulus Jansen, Kamerlid SP

  Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

  33529-39

  5 februari 2014

 • Motie

  Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over concretisering van de afspraken over spoor 4

  Indiener: Stientje van Veldhoven, Kamerlid D66

  Besluit: aangenomen.

  33529-40

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over één aanspreekpunt voor bewoners

  Indiener: Stientje van Veldhoven, Kamerlid D66

  Besluit: aangenomen.

  33529-41

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over aanpassing van de verdeling van de aardgasbaten tussen NAM en Rijk

  Indiener: Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL

  Besluit: verworpen.

  33529-42

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Van Tongeren en Ouwehand over alleen aardgaswinning als dit schoon en veilig kan

  Indiener: Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL

  Besluit: verworpen.

  33529-43

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over niet afwijken van het SodM-advies

  Indiener: Agnes Mulder, Kamerlid CDA

  Besluit: verworpen.

  33529-44

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Klever over benutten van 300 miljoen uit het budget voor een uitkoopregeling

  Indiener: Reinette Klever, Kamerlid PVV

  Besluit: verworpen.

  33529-45

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Klever over afschaffen van de dialoogtafel

  Indiener: Reinette Klever, Kamerlid PVV

  Besluit: verworpen.

  33529-46

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Klever over een veiligheidsheffing voor alle afnemers van het Groninger gas

  Indiener: Reinette Klever, Kamerlid PVV

  Besluit: verworpen.

  33529-47

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Dik-Faber c.s. over voorbereiden op een eventuele drastische vermindering van aardgaswinning

  Indiener: Carla Dik-Faber, Kamerlid CU

  Besluit: aangenomen.

  33529-48

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over de NAM opdragen om rekening te houden met de compactie in het zuidelijk deel

  Indiener: Carla Dik-Faber, Kamerlid CU

  Besluit: verworpen.

  33529-49

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over onderzoek naar het effect van gaswinning en zoutwinning in hetzelfde gebied

  Indiener: Carla Dik-Faber, Kamerlid CU

  Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

  33529-50

  5 februari 2014

 • Motie

  Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over versnelling van de vergunningprocedures voor het aardbevingsbestendig maken van gebouwen

  Indiener: Elbert Dijkgraaf, Kamerlid SGP

  Besluit: aangenomen.

  33529-51

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Klein over aandacht voor de psychosociale problematiek

  Indiener: Norbert Klein, Kamerlid 50PLUS

  Besluit: Aangehouden.

  33529-52

  5 februari 2014

 • Motie

  Gewijzigde motie van de leden Klein en Jan Vos (t.v.v. 33529, nr. 53)

  Indiener: Norbert Klein, Kamerlid 50PLUS

  Besluit: aangenomen.

   

  11 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Klein over een aardgasfonds voor toekomstige generaties

  Indiener: Norbert Klein, Kamerlid 50PLUS

  Besluit: verworpen.

  33529-54

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt

 • Motie

  Motie van het lid Ouwehand over de bewijslast bij de veroorzaker van schade leggen en niet bij de slachtoffers

  Indiener: Esther Ouwehand, Kamerlid PvdD

  Besluit: verworpen.

  33529-55

  5 februari 2014

  De stemverhoudingen zijn nog niet verwerkt