Teveel gaswinning door afnameplicht?

Weer geheime afspraken.
Waar blijft de parlementaire enquête?

Het hele gaswinningsdossier is al jaren een dossier van onduidelijkheden, halve onwaarheden en hele onwaarheden. Het probleem is dan ook, dat niemand weet wat de feiten precies zijn. Wie spreekt wel of niet de waarheid. Mist, dikke mist wordt er gecreëerd en gehandhaafd over het gaswinningsdossier.

Niemand weet de feiten? Denkelijk Economische Zaken en minister Kamp wel, maar die schitteren door nietszeggendheid. Zeker is, dat de Tweede Kamer geen volledig zicht heeft op het gaswinningsdossier. Transparantie ontbreekt en dat wreekt zich ook nu weer in de tijd voorafgaande aan het nieuwe gaswinningsbesluit.

Neem de laatste loot aan deze boom van onduidelijkheden, onwaarheden en tegenspraken. Minister Kamp heeft het steeds over de gevoelde verantwoordelijkheid van de ‘leveringsplicht’. Nooit dat EZ (of zijn het anderen?) de afnemers ook dwingt om al het gas maximaal af te nemen.
Dan is toch wel heel opmerkelijk als op 2 september in het DvhN een artikel verschijnt over de ‘afnameplicht’ van Gronings gas door de firma Engie. Waarin staat dat het gas daar als het ware over de plinten klotst van het gasgebouw en Engie wil daarom minder afnemen. Het contract bepaalt echter dat alles moet worden afgenomen, aldus de firma Engie.

De woordvoerder van Engie vermeldt:” …dat het bedrijf bereid is Kamerleden inzage te geven in de exacte hoeveelheden en contractuele afspraken van Engie. Maar daar moeten we wel toestemming voor krijgen.”
Toestemming krijgen van wie? Van Kamp, of EZ of Shell/Exxon, wie het weet mag het zeggen. Maar het is weer een loot aan deze boom van onduidelijkheden, halve onwaarheden en hele onwaarheden.

Wordt het niet eens tijd dat de Tweede Kamer zich die toestemming toe-eigent? Een parlementaire enquête dus, waar onder ede een ieder gehoord kan worden en waarbij de Kamer maximale bevoegdheden heeft om de feiten boven tafel te krijgen. (lees voor nadere motivatie en onderbouwing ook het boek “De Gaskolonie”.)

Na een parlementaire enquête is pas een geloofwaardige en verantwoordelijke besluitvorming mogelijk waarheen het met de gaswinning zou kunnen gaan. Zolang de feiten niet bekend zijn, dan bepaalt EZ en Shell/Exxon primair de richting van de besluitvorming. De veiligheid van de Groningers blijft dan zeker de sluitpost.

Een lange termijn besluit op dit moment, zoals het voorgenomen vijfjaren gaswinningsbesluit van Kamp is, is ook onverantwoord als de feiten niet bekend zijn. Een periode van 1 jaar tot maximaal 2 jaar is redelijk. Redelijk, omdat gedurende het eerste halfjaar door de huidige Tweede Kamer dan een parlementaire enquête voorbereid kan worden. De volgende Tweede Kamer kan dan direct in 2017 aan de gang en de enquête afronden.

Uit de bevindingen van deze parlementaire enquête kan het fundament gevormd worden voor een vervolgbesluit.

Een fundament gebaseerd op de feiten, transparantie en vertrouwen in de politieke besluitvorming.