Thema-avonden Regionaal Informatiepunt Gaswinning

Het Reginaal Informatiepunt Gaswinning zal op 5 en 12 september a.s. informatieavonden organiseren over de onderzoeken van minister Kamp.

De GBB is op deze (en latere) bijeenkomsten aanwezig en hoopt dat bewoners zich ook in groten getale gaan opgeven.

Deze week nog zullen wij op onze website gedetailleerd ingaan op de 4 onderzoeken die nu gepubliceerd zijn. Tijdens deze avonden hoopt de GBB antwoord te krijgen op een aantal prangende vragen aangaande deze onderzoeken.

Klik hier om de informatiefolder te downloaden.

Opgeven kan via 0596-548 200 of gemeente@loppersum.nl