Tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen

Met ingang van donderdag 6 november 2014 is de tijdelijke regeling voor waardevermeerdering van woningen opengesteld. Met die regeling van de Dialoogtafel kunnen huiseigenaren in negen Groningse gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne) een tegemoetkoming krijgen van maximaal 4000 euro voor energiebesparende of -opwekkende maatregelen. Daaronder vallen ook de woningbouwcorporaties die huizen bezitten in deze negen gemeenten.

De regeling staat open voor woningeigenaren in de negen gemeenten waar door de NAM voor tenminste 1000 euro aardbevingsschade is vastgesteld. En voor mensen die op of na 17 januari 2014 een bestaande woning hebben gekocht of een nieuwbouwwoning opgeleverd hebben gekregen. Ook woningeigenaren die hun huis bouwkundig (laten) versterken in overeenstemming met een schriftelijk advies van de NAM kunnen een beroep doen op de vergoeding.

De volgende energiebesparende of- opwekkende maatregelen worden vergoed:

  • Dak-, vloer- en gevelisolatie
  • Muurisolatie
  • HR ++(+) glas
  • Combiketel met hoog rendement
  • Technieken voor warmteterugwinning
  • Zonnepanelen en zonnecollectoren
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp
  • Warmte- en koudeopslag
  • Het verkrijgen van een Energie Prestatie Advies.

De tijdelijke regeling voor waardevermeerdering geldt vanaf 17 januari 2014. Dus ook huiseigenaren die al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en betaald kunnen (een deel van) hun geld terugkrijgen. De regeling die nu van kracht is geworden, loopt door tot de definitieve klaar is. Daaraan wordt door de Dialoogtafel al gewerkt.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit, bij die instantie kunnen huiseigenaren hun aanvraag indienen. SNN heeft veel ervaring met dit soort vergoedingsregelingen. Op de website van (www.snn.eu) staat meer informatie. Ook heeft SNN een speciaal telefoonnummer (050-5224924) en mailadres (waardevermeerdering@snn.eu) waar mensen met vragen terecht kunnen.

De provincie heeft de tijdelijke regeling op verzoek van de Dialoogtafel uitgewerkt. De regeling is bedoeld als compensatie voor overlast en schade door aardbevingen. Zij is gebaseerd op het advies van de Commissie Meijer aan de provincie Groningen en het akkoord Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen dat de negen gemeenten, de provincie het Rijk en NAM in januari sloten. Voor de maatregelen is voor een periode van vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar.

Klik hier voor de interim regeling van de Provincie in PDF formaat.