Toekomst van de regio

Een goede toekomst voor de regio! We zijn trots op onze regio; de historische boerderijen, het cultureel erfgoed, kerken en wierden, natuur en landerijen.

Decennialang is er geld verdiend aan Groningen, heeft de gaswinning de Nederlandse economie gestimuleerd en vooruit geholpen. In Noord Groningen zitten de bewoners met de gevolgen van de gaswinning. Dat is niet rechtvaardig.

Wat wil de GBB?

  • Een regiofonds vanuit de opbrengsten van de gaswinning
  • Ons standpunt bekend maken aan de Nationaal Coördinator Groningen, overheden, media en bij andere relevante partijen
  • Leefbaarheid in Noord Groningen stimuleren
  • Organiseren van sessies met inwoners en leden over zinvolle investeringen in de regio
  • Ontwikkelen meerjarenplan op basis van input bewoners, professionals, bedrijven en overheden.

In 2014 is het leefbaarheidsloket ingesteld waar inwoners van de regio financiële middelen kunnen aanvragen die bijdragen aan leefbaarheid in hun dorp of wijk. Dit was een resultaat van de Dialoogtafel.