Toekomstperspectief gaswinning met aardbevingen in Groningen:

Ontwikkeling van de seismische dreiging en een ‘veiliger’ gaswinstrategie

Minister Kamp’s gaswinningsbesluit berust op wishfull thinking dat de seismiciteit in Groningen afneemt. Dat daar anders tegenaan kan worden gekeken, bleek uit de presentatie die professor Charles Vlek op 8 juni 2016 voor leden van de Groninger Bodem Beweging hield. Hij heeft dit uitgewerkt in een publicatie in het blad voor Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid.
Een citaat uit de samenvatting: “De gaswinning met aardbevingen zal Groningen nog lang blijven plagen. Vooral na 2002 zijn de bevingen in aantal en kracht toegenomen. Hoe zal de seismische dreiging zich de komende jaren ontwikkelen? Ook hier werkt de Gutenberg-Richterformule over de statistische verdeling van aardbevingssterkten. Lineair geëxtrapoleerd vanuit de aardbevingsgegevens over 2001-2015 zouden zich, bij verdere gaswinning, tegen 2020 gemiddeld per jaar circa 30 bevingen kunnen voordoen met een magnitude van M ≥ 1.5 op de schaal van Richter, waaronder vier met M ≥ 2.5. Zeer schadelijke en riskante bevingen met M ≥ 3.5 à 4.0 zouden zich een à twee keer per vijf jaar kunnen voordoen. Bij een jaarlijkse gaswinning van hooguit 20 miljard m3 zou de aardbevingsactiviteit sterk kunnen afnemen.”

Lees hier het artikel in ‘Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid’ {pdf}