Toelichting standpunt GBB bestuur over versterking

Wie ons opiniestuk van dinsdag 13 maart – ‘Versterken kan een nieuwe Ramp worden‘ – in het Dagblad van het Noorden vluchtig heeft gelezen, kan ten onrechte de indruk hebben gekregen dat het GBB bestuur tegen versterking is. Versterken blijft echter nodig, zolang er nog een bevingsdreiging is.

Wel geeft het GBB bestuur al langer aan een ‘pas op de plaats’ te willen maken met de versterking.1 Het effect op bewoners, maar ook op de provincie als geheel, is immers immens. Een slecht doordachte, slecht voorbereide en straks niet correct uitgevoerde versterkingsoperatie zal een grote negatieve impact hebben en zal bovendien tot vertraging leiden door de weerstand van bewoners.

Wat betreft de versterkingsoperatie,
de GBB is voor

  • daadwerkelijke regie van de eigenaren op de versterteviging van hun huizen;
  • behoud van ons cultureel erfgoed;
  • voldoende waarborgen dat aanvullende kosten en compensatie, zowel op bewoner- als op regioniveau zijn gedekt, inclusief economische versterkingsmaatregelen.

De GBB is tegen

  • een versterkingsoperatie met een vernietigende (sociale) werking op huis-, straat-, wijk- en dorpsniveau;
  • onnodig slopen doordat de kosten de belangrijkste afweging zijn de keus tussen versterken en nieuwbouw.

De GBB wil dat er een plan wordt ontwikkeld waarin bovenstaande wensen voldoende in zijn geborgd. Kwetsbare huizen en publieke panden dienen wel zo snel mogelijk versterkt te worden. Ook kunnen inspecties en sterkteberekeningen doorgaan.
Wij zijn er voor beducht dat de NAM het Groningerveld – op een lager winningsniveau – leeg mag zuigen en dat wij ondertussen zoet worden gehouden met een versterkingsoperatie. Een operatie die voor de meerderheid van de bewoners de komende 10 jaar geen veiligheid biedt, doordat het proces te langzaam gaat; bovendien geen garantie biedt tegen schade na elke nieuwe beving. Daarom moet de gaskraan zo snel mogelijk dicht. Blijven winnen, ook op een lager niveau, staat garant voor het blijven van de bevingen. Daarom moet versterking gepaard gaan met een afbouwplan van de gaswinning binnen een zo kort mogelijke termijn.

Bestuur Groninger Bodem Beweging

1 Zie de zienswijze van de GBB op de MJP brief van de NCG van 7-12-2017, te vinden op de website van de GBB: >https://groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Commentaar-GBB-op-MJP-brief-171201.pdf