Toespraak GBB op de manifestatie Martinikerhof

“Toespraak Manifestatie Lambert de Bont, GBB bestuurslid, op woensdag 17 december 2014.”

Geschokt vertrouwen

De minister heeft gesproken.
Hij laat Groningen in de kou staan en
de rest van Nederland er warmpjes bij zitten.
Onze veiligheid is ondergeschikt aan economische belangen.
De bewoners in het gaswinningsgebied zijn in gevaar.
Scholen, kerken en huizen kunnen instorten.
De schaderegelingen zijn niet doeltreffend.
De schadeafhandeling schiet nog steeds tekort.
Het verstevigen van de huizen blijkt technisch niet uitvoerbaar te zijn.
De aangekondigde maatregelen zullen geen voorspelbaar effect sorteren.

Ons vertrouwen is geschokt.
Groningen in de kou.
De Groningers zijn in gevaar.

We worden misleid.
Het risico op aardbevingen is onverminderd aanwezig.
Onze veiligheid is niet gegarandeerd.
Gebouwen zijn niet aardbevingsbestendig te maken.
Het culturele erfgoed raakt steeds verder beschadigd.

Dit is onduldbaar.
De regering is verantwoordelijk voor onze veiligheid.
Wij eisen van regering en Tweede kamer veiligheid.
Wij eisen fatsoenlijke regelingen voor alle vormen van schade.
Wij eisen het behoud van het culturele erfgoed.

Ons vertrouwen is geschokt.
Aardbevingen veroorzaakt door gaswinning zijn ontoelaatbaar.

Lambert de Bont
Groninger Bodem Beweging
Groningen, 17 december 2014