Traagheid van de verstevigingsoperatie is een te groot risico!

Persbericht GBB van 5 december 2016

Gaswinning leidt tot levensgevaar en zeker als kwetsbare huizen nog niet verstevigd zijn. De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid om de gaswinning in Groningen te stoppen of naar een werkelijk veilig niveau terug te brengen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er doden vallen, moeten de gebouwen dus snel en goed worden verstevigd. Waarbij rekening gehouden wordt met een stevige beving. Helaas verloopt de verstevigingsoperatie veel te traag. Wat leidt tot onaanvaardbare risico’s.

Maximale sterkte komende beving
Bij het verstevigen houdt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in zijn Meer Jaren Plan rekening met een aardbeving met een maximale sterkte 5 op de schaal van Richter. De vraag is overigens niet of er een stevige beving komt, maar wanneer!

Specifiek voor Groningen is, dat hier de aardbevingen heel dicht bij de oppervlakte plaatsvinden (max. 3 km diepte). Hierdoor zijn de gevolgen bij gelijke sterkte van een beving veel groter dan bij de natuurlijk ontstane bevingen die op 10 of 15 km of nog dieper plaatsvinden.

Voortgang verstevigings operatie
Secretaris Kleijer van de GBB over de voortgang: ‘’ In augustus 2012 was in Huizinge de sterkste aardbeving (3.6 op de schaal van Richter). Nu bijna 5 jaar later is er nog nauwelijks iets gedaan aan de versteviging van panden. En zijn jaren verspeeld. Bekend is dat het aantal bevingen en de sterkte van de bevingen na 2020 zullen gaan toenemen. Verontrustend daarbij is dat de verstevingsoperatie in het geheel niet opschiet.

Binnen het kerngebied moeten 23.500 panden geïnspecteerd worden. De NCG hoopt dit uiterlijk in het jaar 2020 te realiseren. Hij noemt dit een “ambitie”.
Kleijer: “Dan weet je het wel als burger, dat gaat denkelijk niet lukken. Als het in 2020 wel gelukt is, is het inmiddels 7 jaar na de aardbeving van Huizinge dat eindelijk bekend is hoeveel huizen er verstevigd moeten worden.

Minister Henk Kamp heeft eerder in een Kamerdebat aangegeven, dat alle panden die niet voldoen aan de norm binnen vijf jaar moeten worden verstevigd. De GBB heeft van de NCG begrepen, dat dit anders gezien moet worden. Die vijf jaar moet volgens de NCG worden gerekend vanaf het moment dat geconstateerd wordt dat een pand niet veilig is. Met andere woorden op zijn vroegst is in 2025 het laatste huis in het huidige kerngebied verstevigd. Veel en veel te laat. Immers, zwaardere bevingen gecombineerd met het wonen in niet verstevigde huizen vormen een risicovolle combinatie. Het Staatstoezicht op de Mijnen  vermeldt in een rapport, wat nooit is herroepen, dat er maximaal 118 doden verwacht mogen worden bij een beving met het epicentrum bij Huizinge met een sterkte van vijf  op de schaal van Richter. Uitgaande dat er nog geen huizen verstevigd zijn.

Adviezen SodM stuurgroep TCBB
Note GBB: wanneer het epicentrum van een dergelijke beving bij een stedelijke agglomeratie zal zijn, dan lijkt het de GBB niet waarschijnlijk dat de gevolgen minder dramatisch zullen zijn.

Standpunt Groninger Bodem Beweging m.b.t. de verstevigingsoperatie
De GBB hoopt, vanuit de zorg voor de veiligheid van de inwoners in Groningen, dat de door experts aangekondigde stevige aardbeving rekening houdt met het zeer trage verloop van de verstevigingsoperatie. En dus voorlopig niet komt. Maar wie is daar gerust op?

Traag veel te traag verloopt de verstevigingsoperatie. De “ambitie” van de NCG om tempo te maken is niet genoeg. Grotere daden zijn nodig. De vergaande traagheid toont weer aan dat het maskeren van de gevolgen van de gaswinning door versteviging niet toereikend is en kan zijn. De oorzaak dient bestreden te worden en dat is de gaswinning. Drastische en snelle vermindering van de gaswinning is dwingend. Minder gaswinning geeft minder compactie, geeft minder bodembeweging en dus minder aardbevingen. Bij Loppersum werkt het reeds.

Het Bestuur van de  Groninger Bodem Beweging