Uitnodiging: GBB bewonersavond op 10 mei in Delfzijl

Kom praten over het PEAG rapport en de onlangs gepresenteerde kabinetsreactie met de GBB en Theodor Kockelkoren!

Je bent hierbij van harte uitgenodigd om samen met de GBB en inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren (SodM) in gesprek te gaan over het PEAG rapport en het onlangs door het kabinet gepresenteerde maatregelenpakket voor Groningen. 

Er is tijdens de bewonersavond uiteraard gelegenheid om vragen te stellen aan Theodor Kockelkoren, bijvoorbeeld over  de veiligheid in Groningen en de nazorg van gasputten na het sluiten van de gaskraan. Daarnaast gaan we graag met de zaal in gesprek over de verwachtingen van het nieuwe maatregelenpakket. Wordt het een ‘nij begun’ voor Groningen?

We zien je graag woensdagavond 10 mei vanaf 19:00 uur in de Molenberg in Delfzijl! Je vindt hieronder het programma.

Kabinetsreactie PEAG rapport 
Op dinsdag 25 april presenteerden staatssecretaris Hans Vijlbrief en minister-president Mark Rutte de kabinetsreactie op het enquêterapport aardgaswinning Groningen (PEAG). Het maatregelenpakket Nij Begun bestaat uit vijftig maatregelen. Er komt bijvoorbeeld meer geld beschikbaar voor de versterkingsoperatie, bewonersbegeleiders krijgen meer mandaat en in de de schadeafhandeling zal de trillingstool niet meer gebruikt worden. Je leest hier de eerste reactie van de GBB op het maatregelenpakket. Het is op dit moment afwachten hoe de vijftig maatregelen verder uitgewerkt zullen worden, hoe het Tweede Kamerdebat zal verlopen en welke beslissingen er uiteindelijk worden genomen.

Staatstoezicht op de Mijnen
Het staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert het ministerie van EZK onder andere over de veiligheidsaspecten van de gaswinning in het Groningenveld. De laatste jaren benadrukt het SodM regelmatig de onveiligheid in Groningen en belang van een vlotte versterkingsoperatie. Naar aanleiding van het PEAG rapport wil het SodM graag in gesprek met Groningers.

GBB bewonersavond met Theodor Kockelkoren
Over PEAG en de kabinetsreactie ‘Nij begun’ 

Waar?
Congrescentrum De Molenberg,
Molenberg 11, Delfzijl

Wanneer? 
Woensdag 10 mei om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Programma
19:00 uur – inloop met koffie en thee
19:30 uur – GBB voorzitter Coert Fossen gaat in gesprek met inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren en de zaal
20:30 uur – napraten met een hapje en drankje – muziek van Alex Gache
21:30 uur – einde

Je aanwezigheid doorgeven via een mailtje naar nieuws@groninger-bodem-beweging.nl wordt gewaardeerd (maar is niet verplicht).

Ook niet GBB-leden zijn van harte welkom!