Uitnodiging: lezing Ir. T.F. Kockelkoren

Beste leden,

Op dinsdag 22 januari om 19.30 uur geeft Ir. T.F. Kockelkoren een lezing.
We nodigen u en andere geïnteresseerden van harte uit om de lezing bij te wonen.

Wie is Theodor Kockelkoren?
Theodor Kockelkoren is Inspecteur Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
In die hoedanigheid houdt hij toezicht op alle aspecten van de gaswinning, onder andere
de (aanpak van de) versterking, de afbouw van de gaswinning, de nog te verwachten bevingen
en de afvoer van het productiewater.

Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer: dinsdag 22 januari 2019, 19.30 -22.00 uur
Waar: De Molenberg, Molenberg 11, 9924 CG Delfzijl

Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 zaal open
19.30 presentatie dhr. Kockelkoren
20:30 pauze
21:00 vragen en toelichting
22:00 einde

Aanmelden vooraf is niet nodig, de toegang is gratis.

Met vriendelijke groet.

Bestuur Groninger Bodem Beweging