Uitnodiging: lezing TCMG

Beste leden,

Op dinsdag 9 april om 19.30 uur geven een aantal afgevaardigden van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) een lezing over de schadeafhandeling in Groningen. We nodigen u en andere geïnteresseerden van harte uit om de lezing bij te wonen.

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Sinds 19 maart 2018 is de TCMG verantwoordelijk voor het beoordelen van schades ten gevolge van de gaswinning. Afgelopen januari heeft het Panel van Deskundigen in opdracht van de TCMG spelregels opgesteld voor de beoordeling van schadeclaims. Door deze regels en door de toename in het aantal schadeopnemers schat de TCMG in dat de schadeafhandeling sneller zal gaan in het vervolg. Tijdens de presentatie wordt de werkwijze van de TCMG toegelicht.

Voorzitter TCMG Bas Kortmann deelt actuele cijfers

De avond start met cijfers over de actuele stand van zaken van schadeafhandeling en prognose gepresenteerd door voorzitter Bas Kortmann. Vervolgens zullen diverse thema’s behandeld worden, waaronder de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Technisch deskundige Piet van Staalduinen heeft, als lid van het Panel van Deskundigen, daarover het advies opgesteld en zal dit dan ook nader toelichten. Naast dat de GBB vragen heeft voor TCMG zal ook het publiek in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen.

Onder andere de volgende thema’s zullen aan bod komen tijdens deze avond:

  • Actuele statistieken schadeafhandeling
  • Toelichting toepassen wettelijk bewijsvermoeden
  • Bezwaarprocedure
  • Werkwijze schade-inspecteurs

Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer: Dinsdag 9 april 2019, 19:30 – 22:00 uur
Waar: De Molenberg, Molenberg 11, 9924 CG Delfzijl

Het programma ziet er als volgt uit:

19:00            Zaal open
19:30            Presentatie TCMG, vragen en toelichting, en een pauze tussendoor.
22:00            Einde

Aanmelden vooraf is niet nodig, de toegang is gratis.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Groninger Bodem Beweging