Uitslag stemmingen diverse moties 14-2-2013

 

Uitslag Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gaswinning Groningen-veld
33 529, nr. 3 -de motie-Jan Vos/Leegte over technische voorzorgsmaatregelen bij  een te nemen reductiebesluit aangenomen
33 529, nr. 4 -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over een onafhankelijke ombudsfunctie aangenomen
33 529, nr. 5 -de motie-Dik-Faber c.s. over instellen van een regiofonds verworpen
33 529, nr. 6 -de motie-Dik-Faber c.s. over een visie op welke wijze het Groningse gas bijdraagt aan de duurzame energiedoelstellingen van het kabinet aangenomen
33 529, nr. 7 -de motie-Agnes Mulder c.s. over een werkwijze met Alderstafels verworpen
33 529, nr. 8 -de motie-Agnes Mulder c.s. over een onderzoek naar de mogelijke waardedaling van woningen verworpen
33 529, nr. 9 -de motie-Van Gerven c.s. over zo snel als mogelijk temporiseren van de winning van gas verworpen
33 529, nr. 10 -de motie-Van Gerven/Ouwehand over toename van aantallen en kracht van aardbevingen als ontbindende voorwaarde
verworpen
33 529, nr. 11 -de motie-Van Veldhoven c.s. over volledige inzage in schaderapporten voor burgers verworpen
33 529, nr. 12 -de motie-Van Veldhoven c.s. over snel mogelijk afronden van de onderzoeken verworpen
33 529, nr. 13 -de motie-Klever c.s. over laten vergoeden van reeds bestaande schade door het NAM verworpen
33 529, nr. 14 -de motie-Klever over opzetten van een uitkoopregeling verworpen
33 529, nr. 15 -de motie-Klaver c.s. over verbeteren van de informatievoorziening aangenomen
33 529, nr. 16 -de motie-Klaver/Van Tongeren over direct stappen zetten tot het verminderen van de gasproductie verworpen