Uitspraak Raad van State over gaswinningsbesluit 2018 – 2019

Vandaag deed de Raad van State uitspraak over het gaswinningsbesluit 2018 – 2019 (lopend gasjaar) en over de periode ná het gasjaar 2018-2019. Kort samengevat:

  • Het gaswinningsniveau voor het huidige gasjaar 2018-2019 is juist vastgesteld door Eric Wiebes. Volgens de Raad van State heeft de minister het aannemelijk gemaakt dat er grote maatschappelijke gevolgen kunnen ontstaan bij het winnen van minder gas.
  • Voor de periode ná het gasjaar 2018-2019 moet Eric Wiebes beter beargumenteren waarom de Groningse gaswinning niet sneller kan worden afgebouwd naar nul.

Vanwege het laatste punt wordt het instemmingsbesluit vernietigd.

Op de website van de Raad van State lees je hoe en wat.

Hier zie je hoe voorzitter Jelle van der Knoop en vicevoorzitter Derwin Schorren de uitspraak bekeken.