Uitstel nieuwe gasconversie fabriek

Een belofte van Kamp blijkt weer eens niets waard.

Bij gasconversie wordt van hoog calorisch gas (importgas veelal) laag calorisch gas gemaakt zoals het gas afkomstig uit het Groninger veld. De conversie capaciteit is eerder als ontoereikend vastgesteld om grote pieken op te vangen en om de gaswinning op jaarbasis uit het Groningerveld naar beneden te brengen. Daarom zou in 2017 begonnen worden met de bouw van een nieuwe fabriek voor gasconversie.

Nu blijkt, dat de afname van laagcalorisch gas vanuit het buitenland sneller terug gaat dan Kamp eerder steeds beweerd heeft. Al zijn retoriek, dat het buitenland veel tijd nodig heeft voor het terugbrengen van het laagcalorisch gasgebruik blijkt dus weer eens holle retoriek geweest te zijn. Retoriek om niet naar een veel verdergaande verlaging van de gaswinning te willen gaan. Terwijl het Staatstoezicht van de Mijnen (SodM) vaststelt dat verlaging van de gaswinning leidt tot minder aardbevingen en dat deze dan ook minder hevig zijn en zullen zijn. Zeker als dat ook gecombineerd gaat worden met vlak gaswinnen, aldus het SodM. En dat vlak gaswinnen vergt nu op jaarbasis nog extra capaciteit.

Een gouden kans biedt zich aan. Het jaarlijkse niveau van de gaswinning kan verder terug vanwege de verminderde afname vanuit het buitenland van het Groninger gas. Het nieuwe ‘geloof’ van vlak gaswinnen op jaarbasis kan daarmee op een lager niveau plaatsvinden. Uitschieters vanwege een strenge winter kunnen mede worden opgevangen door de uitbreiding van de conversiecapaciteit.

En wat doet de minister Kamp? Niets! Oh nee, toch wel. Hij stelt de bouw van de gasconversie fabriek uit! Hij laat bewust een gouden kans liggen.

Daarmee bewijst minister Kamp weer eens dat de veiligheid van de Groningers in de toekomst beslist geen prioriteit is. Holle frasen zijn het die hierover gebezigd worden. En bevestigd wordt, dat gedane toezeggingen aan Groningen geen enkele waarde hebben. Of is dit soms Kamp’s geheel eigen invulling van het begrip ‘herstel van vertrouwen’?

Kortom, het is nog steeds business as usual.