Uitwerking nieuwe schadeafhandeling

De NAM heeft mede op ons verzoek een schriftelijke toelichting gegeven op de nieuwe schadeafhandeling (zie namwebsite). Hierbij is een aantal van onze wensen, die we in het overleg met de NAM kenbaar hebben gemaakt, gehonoreerd. De belangrijkste winstpunten zijn:

 • De gedupeerde heeft het recht, als hij zich niet kan vinden in de taxatie van de NAM-taxateur en/of de vergoeding van de NAM, zelf een contra-expertise te laten uitvoeren. Worden nu de NAM-taxateur en de zelf ingeschakelde taxateur het niet eens en de NAM doet u geen bevredigend aanbod, dan zal de bepaling van het schadebedrag in handen worden gegeven van een onafhankelijke derde. Vooral dit laatste is winst en komt een zo objectief mogelijke vaststelling van de vergoeding ten goede.
 • De NAM zegt toe dat de taxateurs bij de bepaling van de omvang van de schade uit dienen te gaan van ‘duurzaam’ herstel. Hiermee wordt bedoeld dat de reparatie dusdanig wordt uitgevoerd dat u ervan uit mag gaan dat eenzelfde schade niet opnieuw zal ontstaan. De GBB gaat er vanuit dat door deze insteek de ‘cosmetische’ reparaties (het ‘wegsmeren’ van scheuren) verleden tijd zijn. Muren dienen zodanig hersteld te worden dat de scheuren niet meer terugkomen.
 • De taxateurs zullen zich vanaf nu niet beperken tot de ‘gemelde schade’. In het verleden beoordeelde de NAM-taxateur alleen de schade die door de bewoner was geconstateerd. De bewoner is echter geen deskundige en deze praktijk was de GBB al lang een doorn in het oog. Vanaf nu gaat de taxateur, vanuit zijn expertise, ook kijken naar mogelijke schade die de bewoner niet heeft opgemerkt of wellicht niet zichtbaar is. De bewoner zal ook de eventuele contra-expert daar op wijzen.
 • Na de afhandeling van de schademeldingen van de beving op 16 augustus zal de NAM een onafhankelijk extern bureau een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren.

Hoewel we blij zijn met deze winstpunten, blijven er nog veel punten over die de GBB nog bij de NAM op tafel wil leggen. De belangrijkste zijn:

 • Bewoners die in het verleden schade hebben gehad door de aardbevingen en toen alleen een vergoeding kregen voor cosmetisch herstel, zouden opnieuw moeten worden beoordeeld door een taxateur vanuit het principe van duurzaam herstel. Waarom onderscheid maken tussen de nieuwe gedupeerden en die van vroeger?
 • Het komende onderzoek naar de aardbevingen zou door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd moeten worden.
 • Bewoners zouden een volledige vergoeding van reparatiekosten moeten krijgen en niet, zoals in het verleden wel gebeurde, een deel omdat de woning al oud is.
 • Er zou een inventarisatie van kwetsbare woningen moeten plaatsvinden om de schade die optreedt na een beving beter te kunnen vaststellen.
 • Er zou een compensatie moeten komen van eventuele waardedaling van de huizen door schade en door de dreiging van aardbevingen.
 • De GBB is nog steeds voor het opzetten van een loket waar mensen terecht kunnen bij schade en waarbij de schadeafhandeling volledig onafhankelijk plaatsvindt.
 • We willen naar een situatie toe dat bij schade na een aardbeving de NAM maar moet aantonen dat de schade niet door de aardbeving is ontstaan in plaats van dat de bewoner moet aantonen dat dit wel het geval is.

Bestuur GBB