Update strafzaak NAM

Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) tezamen met een aantal van haar leden aangifte tegen de NAM. De reden was dat ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging met gas winnen. Na een aanvankelijke afwijzing door het Openbaar Ministerie (OM) om de NAM te vervolgen, werd haar dit op 20 april 2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een door de GBB aangespannen artikel 12 Sv-procedure. Dit leidde tot een 2,5 jaar durend strafrechtelijk onderzoek van het OM.

Toen het onderzoek in september 2019 was afgerond, heeft het OM de NAM 3 maanden de gelegenheid gegeven om op het dossier te reageren. Ondertussen zijn er alweer meerdere maanden verstreken. Het OM zal haar besluit meedelen aan het Gerechtshof, die immers de vervolging had bevolen, althans het voorbereidend onderzoek daartoe. Wij verwachten dat het OM haar besluit niet publiek zal maken. Het kan dus ook zijn dat het OM haar besluit al heeft genomen en dat het Gerechtshof nu zit te broeden. Het Hof neemt het uiteindelijk besluit. Ook al zou het OM niet willen, als het Hof zegt dat de NAM toch moet worden gedagvaard, zal dat gebeuren.

Het proces vergt een lange adem. Het is inmiddels bijna 5 jaar later. Ondertussen is een van onze getuigen, Pieter Stapel, overleden. Onze verwachting is dat het besluit niet lang meer op zich zal laten wachten, alhoewel de huidige coronacrisis roet in het eten kan gooien. We houden hoop!