Vaste grond onder onze voeten….

‘Minister Kamp gaf de regio het vermogen om zich te verenigen, terwijl minister Wiebes er voor zorgt dat de regio verdeeld raakt’, hoorde ik laatst iemand de ministers van EZ haarscherp neerzetten. Goed gezien. Maar het is nog erger… de regio lijkt zichzelf te verdelen. Hoe moet het verder?

Het gasdossier kent verhitte tropenjaren. Maar 2018 laat tot nu toe alleen maar extreem weer zien. Zo langzamerhand zijn we wel gewend aan de ‘hitte’ (van de strijd). Maar vanaf de beving bij Zeerijp zijn we meer gaan beseffen dat ‘tropisch’ geduid wordt aan de hand van twee belangrijke componenten: hitte én neerslag. Deze ‘tropische neerslag’ staat hier synoniem voor Wiebes’ wonderlijke woordenstroom, bol van beelden en beloftes. Maar in plaats van een warm bad voelt het alsof kille ijspegels op ons Groningers worden afgevuurd, smeltend in de tropenzon. Wat overblijft zijn koude slagregens die ons in ons gezicht treffen: een koude douche. Hoe kan dat?

Klik hier voor het artikel dat, namens het bestuur van de GBB, vanochtend in het Dagblad van het Noorden werd geplaats.{link}