Veel gedupeerden nog steeds erg ontevreden over schadeprocedure NAM

Ondanks alle beloften en uitspraken van de NAM en EZ is de huidige schadeprocedure volstrekt ontoereikend om alle gedupeerden fatsoenlijk schadeloos te stellen. De simplistische uitleg van de NAM over de procedure op de website NAMplatform laat niet de vele obstakels zien waar mensen tegenaan lopen.
De GBB krijgt deze problemen wekelijks te horen en lezen van onze leden. Om dit nogmaals duidelijk aan de kaak te stellen hebben we een kortlopende peiling gehouden. De uitkomsten hiervan staan onderaan deze pagina.
Ook laten we graag de gedupeerden zelf vertellen wat precies de ellende is waarin zij op dit moment nog zitten. We interviewden vorig weekend 13 gedupeerden die we in onderstaande productie samen hebben gebracht.

Uitkomst QuickScan GBB naar tevredenheid schadeprocedure NAM

QuickScan gehouden onder onze leden. Looptijd QuickScan: 2 weken.

Hoe tevreden bent u?

Erg tevreden 4% 5
Tevreden 16% 18
Een beetje tevreden 9% 10
Een beetje ontevreden 11% 12
Ontevreden 29% 33
Erg ontevreden 30% 34
Totaal tevreden 29% 33
Totaal ontevreden 71% 79

Is de schade afgerond?

Gemiddelde duur afgeronde schades: 22 maanden
Gemiddelde duur niet afgeronde schades: 26 maanden

Variatie van 2 maanden tot 153 maanden!

NB: niet afgeronde schades van vóór 2000 niet meegenomen (3 stuks).

Uitkomst QuickScan GBB naar tevredenheid schadeprocedure NAM
Totaal aantal klachten: 231

Klachten naar tevredenheid.

Woordwolk gemaakt van de laatste 100 klachten. Hoe groter het woord, hoe vaker gebruikt.