VEH start met bouwkundige diensten in Groningen

Vereniging Eigen Huis is gestart met bouwkundige dienstverlening op maat voor inwoners van door aardbevingen getroffen gebieden in Groningen. Het betreft een bouwkundige opname, ofwel een nulmeting, en een contra-expertise.

Klik hier om verder te lezen…..