Veiligheid

Veilig wonen, werken en leven kan alleen als er een stevige mindering is van de gaswinning in Groningen. Er is een gerede kans op een beving van kracht 5, met een dergelijke beving zijn Groningers in levensgevaar. De veiligheid van bewoners staat voorop!

Wat wil de GBB?

  • Directe preventieve mindering van de gaswinning totdat duidelijk is welke mindering voldoende effect heeft om veiligheid te bieden.
  • ‘Veilig winnen’ mag, indien er een gedegen risicoanalyse is over ‘veilig winnen’
  • Stopzetten van gaswinning als ‘veilig winnen’ technisch niet mogelijk is
  • Preventieve maatregelen ter verkleining van de risico’s van aardbevingen en bodemdaling

Wat doet de GBB?

  • Actie voeren tegen de gaswinning op een ‘onveilig niveau’
  • Veiligheidsrisico’s voortdurend onder de aandacht brengen bij media, politici en andere relevante partijen
  • Communiceren van risico’s onder bewoners en bewoners mobiliseren in actie te komen