Veiligheidsregio Groningen voorbereid op aardbevingen

Veiligheidsregio Groningen is goed voorbereid op aardbevingen. De hulpdiensten, gemeenten, provincie, waterschappen, defensie en het openbaar ministerie hebben gezamenlijk het Incident Bestrijdingsplan Aardbevingen opgesteld. Dit plan is op 21 februari vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van Veiligheidsregio Groningen. Het plan beschrijft scenario’s van (zwaardere) aardbevingen en de wijze waarop de hulpverlening dan wordt georganiseerd.
In 2012 is het regionaal risicoprofiel vastgesteld. In dat profiel werden lichte aardbevingen vermeld, maar die waren nog niet verder uitgewerkt. Op vrijdag 25 januari 2013 werd een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gepresenteerd over de samenhang van aardschokken in de regio Groningen en de aardgaswinning in dat gebied. Met de bekendmaking van het onderzoek van het SodM werd de Veiligheidsregio Groningen geconfronteerd met een nieuw beleidsterrein. De veiligheidsregio heeft zich actief opgesteld en – na een beschouwing van het risicoprofiel – in de loop van 2013 het incidentenbestrijdingsplan aardbevingen ontwikkeld.
Het plan is een aanvulling op het regionaal crisisplan, waarin wordt beschreven hoe de Veiligheidsregio Groningen de rampenbestrijding en crisisbeheersing vorm geeft. Ook sluit het plan aan op de reguliere monodisciplinaire draaiboeken en plannen voor grootschalig optreden.

(bron: veiligheidsregiogroningen.nl)