Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Groninger Bodem Beweging willen samenwerken

Gisteren, 24 april, sprak de GBB met de Vereniging Eigen Huis (VEH) over een mogelijke samenwerking. Beide verenigingen staan daar positief tegenover. De VEH zal de NAM aansprakelijk stellen voor de waardevermindering van de huizen als gevolg van de gaswinning. Een initiatief dat uiteraard ondersteund wordt door de GBB. Het proces zal worden gefinancierd door de VEH. Er wordt nog nagedacht over verdere juridische stappen. De precieze invulling van de samenwerking tussen VEH en GBB zal in de komende weken nader worden uitgewerkt.