Verhagen laat proefboring naar “schaliegas” doorgaan.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ziet vooralsnog geen reden om een proefboring naar schaliegas tegen te houden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij vandaag dat in ons land ruime kennis en ervaring aanwezig is met het boren naar gas en de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is.

 

Het Britse bedrijfje Cuadrilla liet juist vandaag weten de ingenieursbureaus Haskoning en Oranjewoud onderzoek te laten doen naar gevolgen van een proefboring naar schaliegas in Boxtel.

De bureaus hebben de opdracht gekregen om de overwegend positieve resultaten van een Engels onderzoek te vertalen naar de situatie in Boxtel, waar de geologische samenstelling van de bodem anders is en bovendien relatief diep geboord moet worden.

Over de proefboring naar schaliegas is recentelijk veel onrust ontstaan. In Duitsland en Frankrijk wordt pas op de plaats gemaakt met de boringen. Onder meer de provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxtel vroegen minister Verhagen om een onafhankelijk onderzoek.

Testen
Volgens Verhagen zijn proefboringen en testen nodig om duidelijk te krijgen hoeveel gas er is en waar het zit. Ook kan dan duidelijk worden of het gas in de toekomst goed gewonnen kan worden. Tot op heden zijn er twee vergunningen verleend voor het opsporen van schaliegas. Verhagen wijst erop dat als er later sprake is van winning van het gas, hij daar eerst apart toestemming voor moet verlenen.

Cuadrilla voert op dit moment proefboringen uit in het noordwesten van Engeland. De naar de situatie in Nederland aangepaste resultaten worden begin augustus verwacht en hebben vooralsnog geen consequenties voor de planning van het werk in Boxtel. Het bedrijf heeft alle vergunningen binnen, begint na het broedseizoen met de voorbereidingen en wil vóór het eind van het jaar de proefboring op gang brengen.
Bron: Trouw, internetbijlage 9-6-2011