Verloopt de schadeprocedure nu echt naar tevredenheid?

Eén van de onderzoeken van minister Kamp gaat over de schadeprocedure van de NAM (hier te downloaden). De TCBB heeft dit onderzoek uitgevoerd en de minister heeft na het lezen van het rapport de conclusie getrokken dat het TCBB de procedure nu adequaat vindt. Wij vinden dat een vreemde conclusie omdat het rapport vol staat met aanbevelingen om de procedure te verbeteren.

Als eerste hebben we een aantal vraagtekens bij het rapport:

 • Waarom heeft minister Kamp pas op 3 mei het TCBB ingeschakeld? De onderzoeken waren in februari immers al aangekondigd.
 • Het inschakelen van meer taxateurs is niet in het najaar 2012 gebeurd maar pas in mei 2013.
 • De conclusie dat de NAM zijn best doet is gebaseerd op o.a. het geringe aantal klachten bij de ombudsman; is dit wel terecht? Wij denken dat er een meerdere redenen zijn waarom veel mensen hun klachten niet bij de ombudsman melden maar bij de GBB of helemaal niet. Veel mensen zijn bang dat de procedure dan nog langer duurt, dat er “toch niets mee gedaan wordt”, dat ze de klacht niet erg genoeg vinden om bij de ombudsman te melden of dat ze helemaal niet houden van klagen. Veel van deze klachten krijgen wij echter wel te horen waardoor we de conclusie erg voorbarig vinden.
 • Waarom komt een snelle melding van de schade de beoordeling ten goede? Wij horen vaak dat mensen weken later op eerder geïnspecteerde plaatsen nieuwe of verergerde schades vinden.
 • De NAM heeft gemeld dat monumenten nu al steeds getaxeerd worden specialisten, wij horen andere geluiden.

Oftewel: De conclusie dat de TCBB de schadeprocedure op dit moment voldoende vindt is niet terecht. Over ieder onderdeel in de procedure heeft de TCBB aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn over het algemeen van dien aard dat het totale proces niet in orde kàn zijn. De lijst met aanbevelingen:

 • De melding van de schade moet uitgebreider.
 • Een contactpersoon is niet de meest efficiënte manier om de procedure voor de gedupeerde transparant te houden.
 • De taxateurs zijn niet allemaal voldoende opgeleid en werken niet volgens 1 vast protocol.
 • De standaard voor herstelkosten en herstel technieken is te beperkt.
 • Motivatie en onderbouwing van het taxatierapport is in veel gevallen te beperkt en verschilt per taxatiebureau.
 • De mogelijkheid tot een derde taxateur is volgens de TCBB een stap die het proces onnodig ophoudt.
 • Er is te weinig aandacht voor preventieve maatregelen bij het afwikkelen van de schade; dit is dus niet duurzaam.

En over de totale procedure:

 • De capaciteit van taxateurs en aannemers is te laag.
 • De procedure duurt te lang.
 • De procedure is niet onafhankelijk genoeg.

Uiteraard is onze eerste prioriteit veiligheid. Maar een fatsoenlijke schadeprocedure mag niet een ondergeschoven kindje worden. Een snelle mededeling van de minister dat het met de procedure nu wel oké is, is onjuist en misleidend. Pas als de meeste aanbevelingen van de TCBB zijn verwerkt in de procedure gaan we echt de goede kant op!