Verslag hoogleraren bijeenkomst Middelstum 2015

Verslag op website GBB van de hooglerarenlezing in Middelstum in mei 2015 over gaswinning tegen wil en dank.