Versterkingsoperatie is als valium:

Het lost niets op, maar op termijn word je er rustig van!

Op 1 juni informeerde de Nationaal Coördinator Groningen, dhr. Alders, honderden Damsters in de Nicolai kerk in Appingedam over wat de versterkingsoperatie voor Opwierde Zuid gaat betekenen. Als Damster en inwoner van Opwierde was ik ook aanwezig. De kern van de boodschap was: als u veiliger wilt wonen dan moeten honderden huizen versterkt worden. Dat duurt 16-18 weken per huis en kost een hoop geld. Veel geroezemoes in de kerk na de mededeling over deze versterkingsduur van 4 – 5 maanden. Nadat de mogelijkheid van nieuwbouw geopperd werd, kwam er applaus. Was het een applaus voor veiliger wonen, een applaus voor onze ‘zorgzame’ overheid, een applaus voor een mogelijk nieuw huis of applaus voor toegenomen veiligheid?

Volle Nicolai kerk bij de informatie over Opwierde Zuid

Toegenomen veiligheid?
Wat betekent veiligheid in de ogen van onze overheid? Voor de overheid betekent het, dat wij Groningers bij een zware beving genoeg tijd krijgen om levend ons huis te verlaten. Daarop worden de huizen versterkt, dat wordt versterken tot ‘near-collapse ’ genoemd. Uw huis mag niet instorten, maar wel bijna instorten. Als u maar levend uw huis uitkomt. Maar helaas zijn er vele variaties van ellende naast dat slachtoffers ten gevolge van de grote klap kunnen doodgaan. Dus hoezo veiliger? Het is schijnveiligheid op basis van een theoretisch construct waarbij het aantal doden wel telt, maar de ellende van de overlevenden niet wordt meegeteld.

Zorgplicht overheid?
Onze overheid is van mening dat met de verstevigingsoperatie haar zorgplicht voor de veiligheid van de inwoners in het gaswinningsgbied teroeikend ingevuld wordt. Dat is wat te gemakkelijk!
Want de verstevigingsoperatie is niets meer dan pleisters plakken bij een slagaderlijke bloeding. Er zijn heel veel pleisters nodig en toch zal het blijven bloeden. De oorzaak wordt immers niet bestreden. En er is willens en wetens geen enkel behandelplan aanwezig om op termijn de bloeding wel te doen verdwijnen.

Om paniek te voorkomen wordt er gegrepen naar de valiumpot zijnde de versterkingsoperatie. Het lijkt dan alsof de symptomen minder hevig zijn. En je wordt er onnatuurlijk rustig van wanneer de valium gaat werken (of tewel wanneer het huis is verstevigd). Terwijl er niets is opgelost en ook niet gaat worden. Er is immers geen plan van aanpak om de gaswinning richting nul te krijgen.

Dick Kleijer
Secretaris GBB