Vertrek bestuurslid GBB

Hierbij informeren we jullie over het vertrek van Bert de Jong uit het bestuur van de GBB.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering (4 juli jl) werd bekend gemaakt dat Bert vanwege zijn intensieve onderhandelingen met de NAM over zijn monumentale boerderij al een tijdje geen GBB-werkzaamheden verrichtte. Bert wilde de discussie met de NAM zo zuiver mogelijk houden en om alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan heeft hij zich al maanden op de achtergrond gehouden.
Nu is dan de kogel door de kerk en meldde hij ons dat de NAM zijn woning op heeft gekocht. Hierdoor kan hij met zijn gezin uit het noorden vertrekken zoals al tijden de planning was.
Dit betekent dat het bestuur op dit moment 7 leden telt; we hopen binnenkort uit te kunnen breiden naar 9 bestuursleden. Hiervoor hebben we al contact met 2 zeer capabele mensen die op de eerstvolgende ledenvergadering mogelijkerwijs voorgedragen worden. In dat geval zijn ze tot die tijd aspirant-bestuurslid zodat ze wel direct met werkzaamheden voor de vereniging kunnen beginnen.

We hebben als laatste nog een dringende oproep aan alle bewoners van dit gebied wiens woning ook opgekocht is door de NAM. Om de omvang in beeld te krijgen verzoeken we diegenen dit aan ons kenbaar te maken. En, nog belangrijker, wat is uw volgende stap; hier blijven in een (nieuwe) aardbevingsbestendige woning of vertrekken naar een bevingsvrij gebied?

Met vriendelijke groet,

Bestuur GBB

info@groninger-bodem-beweging.nl