Videoreacties

In de aanloop naar vandaag (het bezoek van de Kamercommissie EZK) is mensen gevraagd of ze mee wilden werken aan een videoboodschap voor de Kamerleden.
Het resultaat ziet u in onderstaande film.

Vanwege de drukke agenda van de Kamerleden, is een verkorte versie (hierboven) getoond. Uiteraard waren er veel meer reacties en die heeft Bert Barelds nu samengevoegd in een langere versie.
Hieronder de film met alle reacties. (31 minuten)