Vijf jaar lang op een te hoog niveau gaswinnen!

Kabinet (VVD en PvdA) blokkeert Raad van State voor 5 jaar.
Minister Kamp haalt zijn gram?

Minister Kamp is de absolute winnaar van het gasdebat van 14 september 2016.
Zijn plan om minimaal 24 miljard kuub gas per jaar te winnen, en dat gedurende 5 jaar, blijft volledig overeind.
Regeren over het politieke graf heen. Een volgend kabinet wordt buiten spel gezet, evenals de regio!

De Raad van State heeft in 2015 het kabinetsbesluit vernietigd om 33 miljard m3 gas per jaar te winnen. De gaswinning moest vanwege de veiligheid van de Groningers terug naar 27 miljard kuub. Zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen kon dit volgens de Raad van State toen zorgvuldig gebeuren.
Eerder was dat jaar in de Tweede Kamer uitvoerig door Kamp beargumenteerd dat vanwege leveringszekerheid er beslist 33 miljard m3 gas gewonnen moest worden. De Tweede Kamer volgde hem toen ook. Maar onze hoogste bestuurlijke Rechter oordeelde later anders. Niet fijn voor het ministerie van EZ en ook niet fijn voor minister Kamp. Een politieke blamage.

Ook nu volgt de meerderheid van de Tweede Kamer de minister. Ook nu weer was er steeds de ‘leveringszekerheid’ ter bestrijding van het verlagen van de gaswinning naar een veiliger niveau. Merkwaardig, dat jarenlang de leveringszekerheid steeds als een argument naar voren wordt gebracht om iets niet te kunnen en willen. Terwijl het later wel blijkt te kunnen. Ook nu weer. Dus niet naar 21 miljard m3, het niveau waarop volgens het Staatstoezicht op de Mijnen daadwerkelijk veiliger gaat worden. We gaan naar 24 miljard gedurende 5 jaar en elk jaar mag de Tweede Kamer er iets over zeggen of het lager zou moeten vanwege de veiligheid. Op basis van een politieke afweging? Natuurlijk niet. Het gaat immers om de veiligheid van de Groningers en niet om zoveel mogelijk gas te winnen, is het formele verhaal.

Maar is het politieke debat in de Tweede Kamer daarvoor wel een goed instrument?
Zeer zeker niet. De eerdere uitspraak van de Raad van State om de gaswinning, vanwege de veiligheid wel met 6 miljard kuub te verlagen, is daarvoor het ondersteunende bewijs. De burgers en regionale overheden kunnen de komende vijf jaar van dit ”recht” dus geen gebruik van maken. Stabiele inkomsten voor Shell/Exxon en de overheid zijn wel voor 5 jaar gegarandeerd.
En haalt minister Kamp daarmee zijn gram? Het lijkt erop.

De Groninger Bodem Beweging, die de afgelopen jaren het nationale- en internationale bewustzijn over het Groninger gasdebacle heeft neergezet en versterkt, gaat vanwege dit onacceptabele gaswinningsbesluit, geldend voor de komende 5 jaar, zeker naar de Raad van State. Immers een juridisch-,  en niet een politiek oordeel, is noodzakelijk over het al dan niet toereikend beschermen van onze veiligheid!
Hierbij kunnen we helaas niet op de landelijke politiek vertrouwen.

 

Het bestuur van de GBB