Visie Groninger Bodem Beweging over de komende massale verstevigingsoperatie

Draagvlak bij de burgers voor de  komende massale verstevigingsoperatie is noodzaak. Anders dreigt een mislukking.  Zonder flankerend beleid echter geen draagvlak. De GBB beschrijft in  een visiedocument voor Hans Alders welke  flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om dit draagvlak bij de burgers te verwerven.

De GBB gaat natuurlijk ook nader in op het verstevigen zelf.

Lees hier de visie van de GBB hierover.