Voltallige gemeenteraad Loppersum achter GBB

Maandagavond 7 mei gaf de Groninger Bodem Beweging een presentatie voor de Raadscommissie van de gemeente Loppersum. De GBB gaf een toelichting op de problemen en onzekerheden van gedupeerden van de gaswinning vanwege de aardbevingen en bodemdaling. De GBB kreeg veel bijval en waardering voor haar werk. De gemeenteraad is bereid haar steun in een motie tot uitdrukking te brengen. Deze motie wordt raadbreed ondersteund. Onder de toehoorders van de presentatie bevonden zich ook vertegenwoordigers van de NAM en de Provincie. Zie ook de Ommelander Courant van 10 mei.

Bestuur GBB