Voorjaarsnota Provincie

Onderstaande tekst komt uit de voorjaarsnota 2012 van de provincie Groningen

Bodemdaling

In 2012 zullen we een vervolg geven aan de vervolgstappen die we zijn overeengekomen met deNederlandse Aardoliemaatschappij op basis van de vorig jaar gepresenteerde onderzoeken. In deze onderzoeken is gekeken naar de mogelijke schade aan gebouwen die kan ontstaan door aardbevingen en naar de relatie tussen bodemdaling en schade aan gebouwen.

De vervolgstappen bestaan uit het verbeteren van de informatievoorziening, het verbeteren van de monitoring (het gaat hierbij vooral om een verdichting van het netwerk in de omgeving van Loppersum), het bevorderen van de afhandeling van gebouwschade als gevolg van gaswinning via één loket en het hanteren van een eenduidige methodiek hierbij.