Voorkom verjaring

Voorkom verjaring

Het recht op vergoeding van mijnbouwgerelateerde schade verjaart na vijf jaar. Gedupeerde huiseigenaren kunnen door deze verjaring hun aanspraak op schadevergoeding kwijtraken.
De Groninger Bodem Beweging adviseert gedupeerde huiseigenaren voor 16 augustus 2017 de NAM een aangetekende brief te sturen om verjaring te voorkomen.

Op 16 augustus 2012 vond de aardbeving in Huizinge plaats. Deze beving heeft voor veel schades gezorgd. Vooral huiseigenaren die de NAM nog niet aansprakelijk hebben gesteld, lopen het risico op verjaring.

Verjaring stuiten

De termijnen gaan lopen vanaf het moment dat de gedupeerde de schade heeft geconstateerd én weet wie de schade heeft veroorzaakt. Vaak zal dat kort na 16 augustus zijn geweest, en is bekend dat de NAM de veroorzaker van de schade is. Op dat moment begint de termijn voor het instellen van de schadevordering te lopen. Na vijf jaar verjaart dit.

De gedupeerde huiseigenaar kan het verjaren van de schadevordering stuiten (stoppen) door een stuitingsbrief te sturen naar de NAM. Doe dit per aangetekende post (zodat u een verzendbewijs heeft), en doe dit zekerheidshave voor 16 augustus 2017.

Voorbeeldbrief

Op de website van de GBB staat een voorbeeldbrief. (.doc)