Voorlichting juridische aspecten van gaswinning

Voorlichting juridische aspecten van gaswinning in Groningen – expliciet voor ondernemers

20 februari 2014 Hotel Spoorzicht Loppersum

De gaswinning in de provincie Groningen zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid, maatschappelijk debat en juridische vragen. Is er bijvoorbeeld juridisch iets te doen tegen de gaswinning? Welke procedures gelden daar eigenlijk voor? Welke regels gelden voor het instemmingsbesluit van minister Kamp? Wie betaalt de schade (schade aan vastgoed en installaties, maar ook extra kosten voor aardbevingsbestendig bouwen)? Is het handig om alleen op te trekken of zou ik me moeten aansluiten bij een collectief? Zijn er mogelijkheden om de WOZ-waarde te verlagen? Wat betekent dit voor mijn (opstal)verzekering en andere verzekeringen?

Als Gronings kantoor en zeer betrokken bij de regio wil PlasBossinade u daarover graag kosteloos informeren. Onze advocaten lichten u graag voor tijdens een bijeenkomst op 20 februari 2014 van 14.30 tot 17.00 uur in Hotel Spoorzicht in Loppersum. Tijdens de bijeenkomst is er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

Programma

14.30 – 14.40 uur Ontvangst

 

14.40 – 15.20 uur Vergunningen en procedures door mr. Jewan de Goede

(advocaat Groninger Bodem Beweging)

Wat betekent het instemmingsbesluit van minster Kamp en welke aspecten spelen daarbij een rol?
Wie kan een zienswijze indienen, beroep instellen en hoe moet dat – en binnen welke termijn?
Wat zijn de kansen voor een succesvolle procedure en heeft actievoeren zin?
Wat betekenen aardgaswinning en aardbevingen voor mijn eigen (milieu)vergunningen (nu en in de toekomst)? Worden de voorschriften strenger?
Hoe zit het met monumenten?

15.20 – 15.40 uur Pauze

15.40 – 16.20 uur Aansprakelijkheid en verzekeringen door mr. Armin Vorsselman

Wie is aansprakelijk voor huidige en toekomstige schade? Ben ik daarvoor verzekerd? Wat betekent deze ontwikkeling voor mijn lopende verzekeringen?
Als ik schade wil verhalen, hoe doe ik dat? Moet dat direct of kan ik daarmee even wachten?
16.20 – 17.00 uur Fiscale gevolgen door mr. Leen Hooites

Hoe zit het met een schadevergoeding: fiscaal (on)belast?
Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ?
Hoe ga ik om met eventuele waarderingen van bedrijfspanden en terreinen en daaraan gekoppelde afschrijvingen, afwaarderingen en voorzieningen?
17.00 uur Hapje, drankje en gelegenheid om sprekers individuele vragen voor te leggen.

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd voor deze voorlichtingsbijeenkomst op 20 februari 2014. Vanaf 14.30 uur bent u welkom bij Hotel Spoorzicht in Loppersum. Na het inhoudelijke programma van 14.30 tot 17.00 uur is er gelegenheid voor het stellen van individuele vragen en een hapje en drankje. Deelname is kosteloos.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de website van PlasBossinade (klik hier). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw G. Breur van ons secretariaat, bereikbaar op (050) 521 43 64. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarnaast krijgen leden van de vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) die ondernemer zijn voorrang. Bij veel aanmeldingen zal deze voorlichting worden herhaald.