Voortgangsverslag van de versterking huizen en afbouw van de gaswinning in Groningen (juni 2019)


Na de aardbeving bij Zeerijp adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) op 1 februari 2018 om uit oogpunt van veiligheid de gaswinning zo snel als mogelijk naar 12 miljard Nm3 per jaar terug te brengen zodat met enige maat van zekerheid alle panden in het aardbevingsgebied aan de tijdelijke veiligheidsnorm gaan voldoen. Daarnaast merkte SodM op dat het versterkingsprogramma er voor moet zorgen dat alle gebouwen ook aan de veiligheidsnorm gaan voldoen. Sindsdien volgt SodM de voortgang van zowel de versterkingsopgave als de afbouw van de gaswinning. Vorig jaar heeft SodM aangekondigd minimaal eens per jaar een voortgangsverslag te publiceren. Dit is het eerste verslag.

Klik hier om het pdf-bestand van de website van het SodM te downloaden.