Voorzitter GBB in gesprek met Kamp

De voorzitter van de GBB, mevrouw Corine Jansen, heeft in Loppersum op 29 maart j.l. met minister Henk Kamp gesproken tijdens het bezoek van Kamp aan het aardbevingsgebied. Zij heeft de doelstelling en werkwijze van het GBB kunnen toelichten.

Kamp toonde belangstelling voor de onderwerpen waar de werkgroepen zich mee bezig houden, zoals de thema’s veiligheid, correcte schadeafwikkeling en waardevermindering. Hij toonde enthousiasme voor het initiatief van de GBB een denktank te starten middels de werkgroep Ideeën en Plannen om te komen tot een toekomstgerichte visie.

Kamp maakte melding van de oprichting van een landelijke stuurgroep die de Aardbevingsproblematiek Groningen ter hand neemt. Helaas nam hij het voorstel de GBB daarin te laten participeren, opdat het geluid van de bewoners gehoord wordt, niet over.