Voorzitter Groninger Bodem Beweging, Jelle van der Knoop, geridderd

In de ochtend van 26 april is Jelle van der Knoop, oprichter en huidige voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij de onderscheiding zijn door Gerard Beukema, waarnemend burgemeester van gemeente Eemsdelta, uitgereikt. Het lintje is door Jelle’s vrouw Mijntje opgespeld. 

Van der Knoop heeft zich op bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden, niet alleen in zijn loopbaan, maar vooral in zijn vrijwillige werkzaamheden voor de leefgemeenschap waarin hij vertoeft. Middels zijn rol als voorzitter en initiatiefnemer van de GBB zet hij zich al meer dan tien jaar in voor een rechtvaardige afhandeling van schade en herstel voor de bewoners van het Groningen gasveld. Hij wees overheid en de NAM op veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de aardgaswinning en stond gedupeerde Groningers met raad en daad bij in de afwikkeling van individuele, complexe schadegevallen. Derwin Schorren, voormalig vicevoorzitter van de GBB: “De Groninger bodem heeft altijd gezorgd voor een vruchtbare samenwerking tussen Jelle en mijzelf. Meer dan 25 jaar geleden leerden we elkaar kennen bij het hobbymatig zoeken naar historische bodemschatten, zoals oude munten, bij de wierde Stitswerd. En vele jaren later troffen we elkaar weer bij de GBB. Ditmaal om ervoor te strijden dat die andere bodemschat, het gas uit de diepe ondergrond van Groningen, met rust zou worden gelaten. Ik heb grote waardering voor Jelle als ‘graver naar de waarheid’!”

Van der Knoop is niet alleen actief voor de aardbevingsgedupeerden. Ook heeft hij zich zeer ingezet voor de leefbaarheid en sociale vernieuwing van het dorp Stedum en omgeving, waar hij woont. Van der Knoop was secretaris van de vereniging Dorpsbelangen Stedum en heeft voor blijvende veranderingen gezorgd door zich in te zetten voor een bloeiende scoutingvereniging en een goed gefaciliteerde dorpsontmoetingsplek, Moarstee.

Van der Knoop heeft in zijn wetenschappelijke carrière ook een opvallende inzet getoond. Na een studie sociologie promoveerde Van der Knoop in 1991 op het proefschrift Tussen toeschouwen en meesturen. De rol van commissarissen in en tussen grote vennootschappen. In zijn werk als wetenschapper waren zijn onderzoeksresultaten niet alleen in het belang van de opdrachtgever maar telkens ook van andere betrokken partijen, en dit had alles te maken met zijn scherpe inzicht in onderlinge verhoudingen en rechtvaardigheidsgevoel. Kwaliteit van onderzoek en maatschappelijk verantwoord beleid stonden in zijn werk centraal.