Vorderingen GBB

De afgelopen weken hebben we een aantal belangrijke vorderingen gemaakt. Zo zijn we voor de tweede maal in gesprek met Vereniging Eigen Huis geweest; morgen volgt meer informatie hierover. Ook is er contact gezocht door de FNV met ons doordat een groeiend aantal FNV-leden zich zorgen maakt om hun werkomgeving. Afgelopen maandag was de GBB vertegenwoordigd bij het voorgesprek met Diederik Samsom in Eenum.

Zoals bekend was onze dorpenronde per bus een erg geslaagde dag waarin we veel (nieuwe) leden hebben gesproken. Dit blijft erg belangrijk want de leden zijn de vereniging. Alleen met veel input en feedback kunnen we door blijven koersen op een veilige woonomgeving en fatsoenlijke schadeafwikkeling.

Verder worden we steeds vaker gevraagd presentaties te houden bij o.a. diverse dorpsverenigingen. Ook dit draagt bij aan een gestaag groeiend ledenaantal.

Dit groeiende aantal leden (ruim 1000 nu) helpt naar ons idee zeker mee om partijen in beweging te krijgen. Hoe meer leden we hebben hoe meer deuren er open gaan en blijven. We hopen eind dit jaar de 2000 leden te halen. In het huidige tempo van ledenaanwas gaat dat zeker lukken!

Aanstaande vrijdag gaan we in gesprek met de nieuwe gasombudsman, Leendert Klaassen. Hij heeft aangegeven de huidige schadeprocedure tegen het licht te willen houden en zal onze inbreng hierbij zeker kunnen gebruiken.

Over de voortgang van dit gesprek en andere ontwikkelingen houden we iedereen o.a. via onze website op de hoogte!