Vouchers als schone lei? Een ‘coulance’ regeling van de NAM.

Hoe zit dat eigenlijk allemaal?
U krijgt zeker geen geld!

Opinie GBB
De GBB verstaat onder een ‘schone lei’ dat alles wat op de lei stond geschreven afgehandeld is en dus opgelost. Conform de toen geldende vergoedingsregeling. Ook voor C-schades. Niet overgenomen dit advies. De NAM kiest in samenspraak met de NCG, echter zonder enige steun van de GBB, voor vouchers.

De door de GBB geraadpleegde advocaat ziet geen juridische mogelijkheden om deze regeling te bestrijden, omdat het een coulanceregeling is.Het staat de NAM vrij dit aan te bieden. Het staat het individu vrij om op deze regeling al dan niet in te gaan. Niet ingaan op deze regeling houdt de rechtsgang open, wanneer men dat zou willen. Wel erop ingaan betekent, dat men wat betreft de geinspecteerde schade er sprake is van finale kwijting.

Houd er rekening mee dat de voucher accepteren niet betekent dat u geld krijgt, of dat u in aanmerking komt voor zonnepanelen of andere maatregelen in het kader van energiezuinig (4000 euroregeling). Niet dus! De GBB vindt dat nogal merkwaardig en is het hier beslist niet mee eens.
De schade kunt u laten herstellen met de voucher.

Een smoezelige ‘schone’ lei. Geen geld? Onzin!
De GBB acht dit niet een volledige schone lei regeling. NAM slaat weer de plank volledig mis De lei is bijvoorbeeld nog beschreven met al die schadegevallen die nog steeds niet opgelost zijn. En ook met de schademeldingen in het buitengebied, waar jarenlang niets aan gebeurd is. Een schone lei zou zijn al die schade vergoeden. Desnoods zonder aansprakelijkheid te erkennen. Het is weer zo benepen! In 2016 is er 500 miljoen winst naar de aandeelhouders overgemaakt, maar krenterig zijn bij het maken van een schone lei.

En hoe nu besluiten
Een algemeen geldend advies hoe per individue te handelen is niet te geven.
We zetten de overwegingen”echter voor u op een rijtje.

Voucher
Het CVW is begonnen met het uitsturen van brieven met het aanbod van de ‘voucher’. De NAM zegt zo een schone lei te willen maken, maar let op: met het accepteren van de voucher geeft u de NAM ‘finale kwijting’. Daar is het de NAM mede om te doen. De voucher is niet inwisselbaar voor geld.

Een ‘voucher’ is een tegoedbon die bij een aannemer gebruikt kan worden tot € 1.500. De komende weken zullen ongeveer 17.500 van dergelijke vouchers verstuurd worden. Sommige bewoners, die ook A en/of B-schade hebben, kunnen een voucher tegemoet zien voor een hoger bedrag.

Het gaat om een deel van de openstaande schadegevallen op 31 maart 2017, 12.00 uur (het zogenaamde moment dat NAM ‘eruit stapte’) en alle, eerder, eenzijdig, door de NAM gesloten dossiers. Ook alle schademeldingen uit het buitengebied (de 1564) ontvangen een aanbod met een ‘voucher’.

We herhalen ons eerder gegeven advies vanuit de GBB- nieuwsbrief van april 2017, daarin konden leden al zien wat er aan kwam en hoe mogelijk te reageren. Voor niet leden deze service dus nu ook op deze website.

Voor het buitengebied

 • Heeft u weinig schade of is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk moeilijk aan te tonen?
  Vraag eerst een aannemer om een offerte.
  Accepteer dan desgewenst de voucher voor 1.500 euro, en laat de schade herstellen.
  Tip: leg goed de uitgevoerde werkzaamheden vast (ook met foto’s) om bij een vervolgschademelding nieuwe disputen met het CVW te voorkomen.
 • Heeft u veel schade en is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk?
  Kies niet voor de (gratis) second opinion bij een van de door de NAM aangewezen ingenieursbureaus. Deze zullen naar verwachting hun collega Witteveen+Bos niet willen afvallen, en hun opdrachtgever de NAM niet willen teleurstellen. Bovendien hebt u met twee negatieve rapporten minder kans bij de arbiter of bij de rechter.
  Kies daarentegen wel voor een contra-expert (op eigen kosten). Alleen zo heeft u enige kans, ook als het op een gang naar de arbiter of de rechter gaat uitdraaien. Neem de kosten van de contra-expertise mee in uw claim op de NAM.

Voor het binnengebied

 • Heeft u weinig schade of is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk te moeilijk aan te tonen?
  Vraag eerst een aannemer om een offerte.
  Accepteer dan desgewenst de voucher voor 1.500 euro, en laat de schade herstellen.
  Tip: leg goed de uitgevoerde werkzaamheden vast (ook met foto’s) om bij een vervolgschademelding nieuwe disputen met het CVW te voorkomen.
 • Heeft u veel schade en is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk?
  Ga het proces met contra-expertise in.
  Dit geldt ook als er A- en B-schade is geconstateerd en u het niet eens bent over de C-schade, of over de aanbevolen herstelmethode, met de daarbij behorende herstelkosten.

Let op 1. De voucher telt niet mee voor de € 1.000-grens bij de waardervermeerderingsregeling.

Let op 2. Het aanbod vervalt na 8 weken (gesloten dossier), dan wel 12 maanden (openstaand), waaronder het buiten gebied.