Waardedalingsregeling: Hoe en waarom?

Per 1 september is het IMG begonnen met het uitvoeren van de waardedalingsregeling. Met deze regeling krijgen woningeigenaren in het aardbevingsgebied een vergoeding voor de waardedaling van hun woning over de periode 16-8-2012 (de aardbeving van Huizinge) tot 1-1-2019.

In het volgende gebied is de waardedalingsregeling van toepassing:

Aanvragen
De regeling is per 1 september 2020 als eerste opengesteld voor huiseigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Per 1 november volgen de gemeenten Het Hogeland en Groningen. Per 1 januari 2021 volgen de andere gemeenten.De regeling kent geen einddatum, men kan dus over een paar jaar nog steeds aanvragen.

Aanvragen moet digitaal, via DigiD met sms-authenticatie.

 • Tip 1: Geen DigiD? Iemand anders machtigen kan op https://machtigen.digid.nl/
 • Tip 2: Let op: In de aanvraagprocedure wordt gevraagd om het percentage eigenaarschap. Als je huis gezamenlijk eigendom is, moet je dus ieder apart voor 50% een aanvraag doen. Verwacht wordt dat er uiteindelijk rond de 120.000 woningeigenaren een aanvraag zullen indienen.

Hoogte
De waardedalingsregeling is een generieke regeling. Dat betekent dat de hoogte met een model bepaald wordt, in dit geval het model van Atlas voor Gemeenten. In het model wordt gerekend met aardbevingen met een minimale grondsnelheid. De hoogte van de uitkering is 2,72% (het zogenaamde imago-effect) plus 0,92% maal het aantal bevingen. En het zo berekende percentage wordt genomen over de WOZ-waarde van 1-1-2019.

Als de woning in de periode 16-8-2012 tot 1-1-2019 verkocht is, gaat de berekening iets anders.
De verkoper krijgt dan 2,72% plus 0,92% maal het aantal bevingen tijdens zijn of haar eigenaarschap, de koper krijgt alleen 0,92% maal het aantal bevingen tijdens zijn of haar eigenaarschap. En in deze berekening wordt het percentage berekend over de verkoopprijs. De uiteindelijke uitbetaling wordt in alle gevallen verhoogd met de wettelijke rente, 2%, vanaf 1-1-2019.

Vragen?

Besluit
Op de aanvraag neemt het IMG binnen 8 weken een besluit. Omdat het IMG een zelfstandig overheidsorgaan is, is tegen dit besluit het aantekenen van bezwaar mogelijk. Wordt dit bezwaar niet naar wens afgehandeld dan is beroep mogelijk.

Finaal karakter
De waardedalingsregeling heeft een finaal karakter. Dat betekent dat er bij toekomstige waardeverandering niet nogmaals een beroep op kan worden gedaan. Er wordt vanuit gegaan dat de woningmarkt sinds 1-1-2019 redelijk gestabiliseerd is.De regeling kan nog worden aangepast, bijvoorbeeld na een nieuwe, zeer zware aardbeving.

Scheuren
De waardedalingsregeling gaat alleen over de waardedaling van de woning. De regeling staat dus volledig los van fysieke schade aan het huis. Nieuwe scheuren kunnen gewoon gemeld worden bij het IMG.

Aansprakelijkheid NAM
Het IMG handelt met de waardedalingsregeling de aansprakelijkheid van de NAM ‘publiek’ af. Dat betekent dat de eigenaren die al tot overeenstemming met de NAM zijn gekomen, bijvoorbeeld na verkoop via de waarderegeling van de NAM, er geen beroep op kunnen doen.

 • Tip 4: De GBB vindt dit onrechtvaardig, omdat mensen vaak gedwongen moesten verkopen, en daardoor een groot verlies hebben geleden, terwijl de waarderegeling van de NAM “zeer zuinig” was. De GBB onderzoekt mogelijkheden om in deze gevallen het verschil alsnog uitbetaald te kunnen krijgen.
  Houd de nieuwsbrief van de GBB in de gaten! Ook degenen die als particulier, of gezamenlijk via de Stichting WAG, een civiele procedure hebben lopen tegen de NAM, kunnen geen beroep op de waardedalingsregeling doen. Voor degenen die meedoen met Stichting WAG loopt nu de zogenoemde schadestaatprocedure, waarin uiteindelijk de rechter de hoogte van de schade vaststelt. Deze procedure kan nog 1 of 2 jaar duren.
 • Tip 5: Doorgaan met de procedure van de WAG of stoppen en bij het IMG aanvragen? De Stichting WAG heeft op haar website in Nieuwsbrief 26 de voor- en nadelen op een rij gezet, zie https://www.stwag.gr/. De nieuwsbrief staat rechtsboven.

Het IMG (en de NAM) baseert zich voor de waardebepaling op de Atlas voor Gemeenten, de Stichting WAG op het model van Invisor, dat tot iets hogere uitkomst leidt. Mocht de rechter bepalen dat Invisor een beter model is, dan zal IMG de uitkeringen aanpassen.

Bedrijfspanden
De generieke waardedalingsregeling is er nu alleen voor woningen. Voor bedrijfspanden wordt later een specifieke regeling ingericht.

 • Tip 6: Zit in de WOZ van 1-1-2019 ook overloop met een bedrijfspand? Meld het bij het IMG. Teken zo nodig later bezwaar aan.

Bijzondere situaties
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor de uitkomst van de waardedalingsregeling niet overeenkomt met het werkelijk verlies dat aan de gaswinning is toe te schrijven. Dien zo nodig later een bezwaarschrift in tegen het besluit. Ook kan het zijn dat de WOZ niet klopt.

 • Tip 7: Is de WOZ van 1-1-2019 verlaagd door
  de gemeente wegens schade? Meld het bij het IMG. Dien zo nodig later een bezwaarschrift in.
 • Tip 8: Is de WOZ van 1-1-2019 onbetrouwbaar
  omdat de woning in een sloop-nieuwbouw- of versterkingstraject zat? Meld het bij het IMG. Teken zo nodig later bezwaar aan.
 • Tip 9: Is er geen WOZ meer, omdat het huis al gesloopt is? Meld het bij het IMG. Teken zo nodig later bezwaar aan.

Hulp nodig?

Dit artikel verscheen eerder in de 15e GBB-krant.