Waardevermeerdering (4000 euro) voor elke woningeigenaar!

De “tijdelijke regeling waardevermeerdering” moet op de schop. Deze regeling houdt in: elke huiseigenaar met 1000 euro schade kan een energiebesparend pakket van 4000 euro krijgen. Maar de langdurige begrensde toekenning tot huizen met meer dan 1000 euro schade, is nooit de bedoeling geweest.

Deze ‘tijdelijke huidige regeling’ heeft ook nog eens vervelende neveneffecten. De regeling nodigt uit tot het antidateren van rekeningen om alsnog de 4000 euro te kunnen krijgen voor eerder uitgevoerde energiebesparende maatregelen. De regeling nodigt ook uit tot het melden van schade die geen bevingschade is, en wel onder het motto: “Ik moet zien 1000 euro schade erkend te krijgen om 4000 euro te kunnen innen.” Want heb je 999 euro schade, dan heb je pech en krijg je geen 4000 euro voor energiebesparende maatregelen.
Tja, deze tijdelijke regeling heeft enige perverse trekjes.

Hoe het begon en hoe is het bedoeld?
Op 17 januari 2014 bereikten het kabinet, de provincie, betrokken gemeenten en de NAM overeenstemming over een aantal maatregelen. Het staat in het rapport: “Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen”. De tekst in dit rapport over het waardeverhogende pakket is als volgt:
“Aan woningeigenaren wordt een waardeverhogend pakket beschikbaar gesteld voor woningisolatie, energie-besparende voorzieningen en/of decentrale energieopwekking… Er staat letterlijk: “ Het pakket komt gefaseerd beschikbaar voor alle binnen het gebied gesitueerde panden.”en vervolgens:
“Deze regeling zal nader worden uitgewerkt door de Dialoogtafel met inachtneming van onderstaande volgorde:
1e   De woningen met substantieel schadeherstel en/of preventieve bouwkundige  maatregelen,
2e   Monumenten binnen en buiten het kerngebied,
3e   De woningen in het kerngebied die voor de oorlog zijn gebouwd,
4e   De woningen buiten het kerngebied die voor de oorlog zijn gebouwd,
5e   De woningen die naoorlogs zijn gebouwd in het kerngebied
6e   De woningen die naoorlogs zijn gebouwd buiten het kerngebied.”

De constatering kan niet anders zijn, dat elke woningeigenaar in het gaswinninggebied een waardeverhogend pakket beschikbaar wordt gesteld. En dat de voorrang van huizen met schades groter dan 1000 euro, slechts de invulling is van het eerste punt van de in acht te nemen volgorde, zoals is bepaald door het kabinet, de provincie, de betrokken gemeenten en de NAM.

En laat nu de Overheidsdienst, onder leiding van de Nationaal Coördinator dhr. Alders, toch worden gevormd door vertegenwoordigers van dezelfde rijksoverheid, de provincie Groningen en de 12 Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied. En wij horen dat ‘Aanpakken’ het credo van deze dienst zal zijn. Prima.
Maar laat dat ook gelden voor het beschikbaar stellen van het waardeverhogend pakket voor elke woningeigenaar. En voor de goede orde! Dat pakket is vastgesteld op 4000 euro per huiseigenaar. Het zal toch niet zo zijn, dat er rechtsongelijkheid gaat ontstaan door te morrelen aan het bedrag van 4000 euro?

De GBB gaat ervan uit, dat de overheid haar toezegging gestand doet en dit keer het vertrouwen niet beschaamd. Want hoe was de titel van het rapport ook weer? Was het niet: “Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel”? Toekenning aan elke woningeigenaar van het waardeverhogend pakket van 4000 euro is een lakmoesproef voor de intentie van het overheidsbeleid gericht op dit herstel van vertrouwen. En dient met spoed gerealiseerd te worden.