Waarom de schaal van Richter niets zegt over Groningen

Ook vannacht trilde de aarde weer in en onder Groningen. Er waren diverse berichten van wakkergeschrokken mensen in de provincie te lezen op o.a. facebook en twitter.
Het KNMI meldde dat het om een beving van 2.8 op de schaal van Richter gaat en helaas, daar gaat het mis. Niet met de meting; we mogen ervan uitgaan dat dit correct gebeurt en in de toekomst alleen maar zal verbeteren. Maar wel met gebrek aan kennis en begrip in grote delen van Nederland.
Op diverse social media werd op niet mis te verstane wijze gereageerd op de 2.8 (zie deze link). Uit deze opmerkingen blijkt maar weer dat het met de voorlichting over de gasbevingen droevig gesteld is. Grote groepen Nederlanders nemen het leed van een kleine groep op de koop toe als het om economisch gewin gaat.
2.8 op de schaal van Richter is volgens de beschrijvingen van dezelfde schaal nauwelijks waarneembaar. Gezien de 9100 schademeldingen vanaf augustus vorig jaar gaat dit in Groningen dus niet op. Waar zit het verschil dan in?
In grote lijnen gaat het om 3 zaken; de diepte van de bevingen, de bebouwing en de onderlaag.

De gasbevingen in Groningen vinden plaats op slechts 3km diepte terwijl de meeste natuurlijke bevingen op zo’n 30 km diepte voorkomen. De energie die vrijkomt bij een gasbeving bereikt dus eerder en krachtiger de oppervlakte. Die oppervlakte bestaat in Groningen voor een groot deel uit klei. Deze laag gedraagt zich anders bij bevingen dan bv. rots- of zandgrond. De bevingen kunnen zelfs versterkt worden doordat de laag gaat golven, dit heet opslingering.

En als laatste factor telt de mate van bebouwing ook mee. Een veel gemaakte opmerking is: “Als dit in Amsterdam gebeurde dan…”. Maar dezelfde bevingen zouden in Amsterdam zeer waarschijnlijk minder schade veroorzaken omdat er veel meer en zwaardere bebouwing staat. De bevingen kunnen in Groningen van dorp naar dorp golven zonder demping van grote gebouwen.
Al deze factoren bij elkaar maakt dat de schaal van Richter hier alleen gebruikt kan worden om de hoeveelheid energie weer te geven en niet om aan te geven hoe heftig de beving aan de oppervlakte is.
Zolang de minister, de NAM en de media dit echter niet duidelijk benadrukken blijft er onbegrip in Nederland. En dat is zeer onterecht want de gasbevingen veroorzaken hier schade, angst, onzekerheid en eventueel in de toekomst slachtoffers.
Daarom moet er nu iets gebeuren. De minister moet het advies van het SodM nu opvolgen en de onderzoeken gebruiken om tot een veilige gaswinning te komen!