Waarom nu naar Den Haag?

Er zijn een aantal hele goede redenen om in actie te komen en naar Den Haag te gaan om te laten zien dat Groningen het niet meer pikt.

We gaan naar Den Haag omdat in Groningen de mensenrechten worden geschonden:

  • UVRM, artikel 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Een veilige omgeving voor kinderen om op te groeien en een toekomst te hebben.

  • UVRM, artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
  • UVRM, artikel 17: Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

(UVRM = universele rechten van de mens)

 

Ondanks toezeggingen aan de ene kant (gas snel naar 0) wordt nu de veiligheid van inwoners in Groningen nog steeds ernstig bedreigd met het stopzetten van de versterkingsoperatie. En de gaswinning gaat ondertussen nog steeds onverminderd door! Het is nog steeds code oranje.

Groningen is moe, wantrouwig en is het vooral ook heel erg zat dat er zo met een complete provincie en haar inwoners wordt gesold in een verzorgingsstaat als Nederland! Daarom is het belangrijk om steeds maar weer ons ongenoegen te laten horen tot het echt ‘gehoord’ wordt.

Dus komt allen naar Den Haag en kom op voor de inwoners van het wingewest Groningen! De democratie geldt immers voor heel NL.