Waarom wordt advocatenkantoor aangeklaagd wegens WAG-constructie?

Andere normen binnen de advocatuur voor het bevingsgebied?

 

De Deken van de Orde van Advocaten heeft een klacht ingediend tegen het advocatenkantoor “de Haan advocaten” in Groningen. De klacht betreft de no cure- no pay constructie  van de stichting waardevermindering door aardbevingsschade (WAG) .

De Groninger Bodem Beweging is niet als vereniging betrokken bij de WAG. De GBB heeft steeds het standpunt ingenomen dat het een individuele weging en beslissing is om je aan te  sluiten bij de stichting WAG.  Je bepaalt immers zelf wat je oordeel is over het eenmalig betalen van 100 euro. En bij succes betaal je een percentage over het bedrag dat de NAM uitkeert. De Haan advocaten is daarover vanaf het begin volstrekt transparant geweest. Wat je er ook van vindt, het was duidelijk en er was een keuze. Je doet mee of niet.

Meerdere jaren is deze constructie van de WAG al bekend. De GBB veronderstelt dan ook, dat de Orde van Advocaten dit alles dit jaar niet voor het eerst hoort. De WAG heeft immers een rechtszaak gevoerd en deze ook gewonnen. Dit heeft veel publiciteit gehad. Dat zal de Orde niet zijn ontgaan. En al die tijd ging er geen lampje branden bij de Orde van Advocaten? Het lijkt erop, dat de WAG-constructie binnen de Orde van Advocaten toen wel aanvaardbaar was. Maar nu dus ineens niet meer. Het is opmerkelijk en wekt op zijn minst verbazing.

Opmerkelijk is overigens ook, dat dergelijke constructies in de rest van Nederland blijkbaar geen enkel punt zijn. Een voorbeeld: benadeelden als gevolg van woekerpolissen konden zich bij een advocatenkantoor, werkend met een WAG-constructie, melden en dit kantoor ging ermee aan de slag tot aan de Hoge Raad. En heeft gewonnen. Blijkbaar geen enkel probleem voor de betrokken Orde van Advocaten. Verzekeraars moesten miljoenen betalen.

Natuurlijk kan het bij succes profijtelijk zijn voor het betrokken advocatenkantoor. Maar zeker ook voor de burger die financieel geen mogelijkheid heeft om tot aan de Hoge Raad te procederen, kan het profijtelijk zijn.
Het is bijkans de enige mogelijkheid wanneer veel burgers  een zelfde conflict hebben met een machtige firma zoals bijvoorbeeld Shell/NAM, om langdurig te procederen.

In de rest van Nederland is binnen de advocatuur de WAG-constructie dus geen probleem. Maar waarom en op basis van wat poogt de Deken van de Orde van Advocaten dan de stichting WAG een stok in de wielen te steken? Zijn er partijen die een klacht bij hem ingediend hebben? Zo ja, welke? Volledige transparantie is beslist gewenst. Ook om te voorkomen dat er complotdenken kan ontstaan.

 

Dick Kleijer

Secretaris GBB