Warffum Alert! en Openluchtmuseum Het Hoogeland schrijven brief aan minister Wiebes

Persbericht Warffum Alert!, 23 oktober 2019


Foto: Erik de Graaf

In een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verzoeken de actiegroep Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland de vergunningen
van de NAM voor gaswinning uit het Warffumveld in te trekken.

In september 2019 vernietigde de rechtbank in Groningen het besluit van de minister om de NAM een nieuwe omgevingsvergunning voor de installatie in Warffum te verlenen, nadat
acht Warffumers en het Openluchtmuseum in beroep waren gegaan. De NAM is formeel gerechtigd op basis van een oude vergunning verder gas te winnen, maar volgens de
briefschrijvers is de oude omgevingsvergunning volstrekt achterhaald en niet meer passend bij de huidige installatie ten noorden van Warffum.

Bovendien werkt de NAM in het Warffumveld met een winningsplan uit 2005, dus van ver vóór de aardbeving van Huizinge in 2012. Sinds Huizinge weten we dat schades aan gebouwen veel ernstiger kunnen zijn dan in 2005 werd vermoed. Ook wordt inmiddels rekening gehouden met veel zwaardere aardbevingen dan iemand zich in 2005 kon voorstellen. De NAM heeft in 2014 wel een nieuw winningsplan ingediend, maar tijdens de rechtszitting in januari 2019 vertelde een NAM-medewerker dat het plan later werd ingetrokken in verband met werkdruk op het ministerie van Economische Zaken. Warffum Alert! en het Openluchtmuseum vinden dit een zeer merkwaardige reden, die de bewoners van Noord-Groningen bepaald geen recht doet.

Warffum Alert! en het Openluchtmuseum stellen dat de gebouwen in Warffum en omgeving veel schade lijden door gaswinning uit het grote Groningenveld én het kleine aangrenzende
Warffumveld. In de afgelopen 25 jaar deden zich zestien bevingen voor binnen een afstand van vijf kilometer van Warffum. Een TNO-rapport uit 2016 over de “seismiciteit van onshore
gasvelden” schaalt de locatie Warffum als risicovol in als gevolg van “het relatief grote aantal invloedfactoren in zowel boven- als ondergrond”. Reden temeer om de gaswinning uit het
Warffumveld te staken om de veiligheid van de bewoners te garanderen en verdere schade te voorkomen.

Volgens recente gegevens van de NAM grenst het Warffumveld ten zuidoosten van Warffum over een lengte van één kilometer direct aan het Groningenveld. Blijkbaar zijn er nieuwe
onderzoeksgegevens, want op oudere kaarten lagen de velden duidelijk van elkaar gescheiden. Het is zelfs niet uit te sluiten dat er in de diepe ondergrond verbindingen zijn
tussen beide velden. Op 10 september 2019 maakte minister Wiebes bekend dat zijn doel is de gaswinning in Groningen al in 2022 tot nul terug te brengen. Warffum Alert! en het
Openluchtmuseum juichen dat besluit toe, maar vinden het voor de hand liggend om ook de gaswinning uit het kleine Warffumveld te stoppen. Warffum ligt immers ook in Groningen,
het Warffumveld is onderdeel van het Groningenveld en volgens TNO is de gaswinning in Warffum risicovol.

Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland verwachten binnen acht weken reactie van de minister op de brief en gaan er vanuit dat de NAM-locatie in Warffum dan gesloten wordt.

PS: Vandaag ontvingen we het bericht dat de NAM hoger beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de rechtbank Groningen om de omgevingsvergunning voor de NAM-locatie in
Warffum te vernietigen. Warffum Alert! en Openluchtmuseum Het Hoogeland beraden zich of ze ook in deze procedure over het omgevingsplan in hoger beroep gaan. De formele brief
aan minister Wiebes opent een procedure over het voor ons veel belangrijkere winningsplan.

Afschriften van de brief aan Wiebes gaan naar de Commissie EZK van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van Groningen, de gemeenteraad van Het Hogeland en het bestuur van de
Groninger Bodem Beweging.

Lees hier de brief aan minister Wiebes. {pdf, 114kb}