Wat doet de GBB?

De GBB komt op voor de belangen van de bewoners van het gaswinningsgebied van Groningen:

1.    Maximale veiligheid
2.    Geen emotionele of financiële lasten voor bewoners door gaswinning
3.    Goede en correcte schadeafhandeling en schadeloosstelling
4.    Een mooie en veilige leefomgeving met behoud van ons culturele en historische erfgoed
5.    Toekomstperspectief voor de regio

Om dit te bereiken moet de gaswinning drastisch verminderd, de regio gecompenseerd en eisen we een rechtvaardig en humaan beleid voor onze inwoners.

De GBB biedt hulp bij schadeafhandeling, het invullen van formulieren, geeft telefonisch en persoonlijk advies, beantwoordt vragen, behartigt belangen en wijst de weg in het woud van de schadeafhandeling.

Nationaal en internationaal brengt de GBB de problematiek in Noord-Groningen onder de aandacht en geven we onze mening en visie over de gevolgen van gaswinning. Dit doen we door intensief contact te onderhouden met de pers en de media in binnen-, en buitenland.

De GBB gelooft in samenwerking en gaat daarom het gesprek aan met relevante partijen (politiek, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties). Wij werken samen met vele partijen, zoals: Vereniging Eigen Huis, Hanzehogeschool, RuG, Milieudefensie, Waddenvereniging, Urgenda, Groen Front, lokale overheden, lokale actiegroepen.

Belangenbehartiging
De GBB komt op voor de inwoners van de regio om ervoor te zorgen dat hun mening en zorgen over de aardbevingsproblematiek gehoord en gezien worden.

Hoe doen we dat?

 • Langs juridische weg
 • Bi-lateraal overleg met de Nationaal Coördinator Groningen
 • Media aandacht
 • Contact zoeken met Kamerleden en politici om onze zaak te bepleiten
 • Zorgen en behoeften van inwoners inventariseren
 • Goede relaties opbouwen met inwoners in de regio
 • Peilingen onder inwoners
 • Leden voor leden bijeenkomsten organiseren

Actie voeren
Wij voeren actie: om onze stem te laten horen en zien! Samen met lokale en landelijke actiegroepen organiseren we manifestaties, demonstraties, ludieke acties en gaan richting Den Haag om onze woede te uiten en onze mening te ventileren!

Tevens voeren we juridisch actie. De GBB is in beroep gegaan tegen het gaswinningsbesluit, voert WOB procedures en zal aan deze vorm van actie blijvend aandacht geven.

Informatie verstrekken
Het geven van heldere en goede informatie aan inwoners van Groningen over schadeafhandeling, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en juridisch kwesties is van groot belang.

Hoe doen we dat?

 • Het realiseren en beheren van een laagdrempelige en toegankelijke website voor leden en niet-leden waarop informatie te vinden is
 • Het verzamelen van informatie en het geven van informatie aan de leden, waardoor deze meer inzicht krijgen in de gevolgen en gevaren van gaswinning
 • Themabijeenkomsten
 • Leden voor Leden bijeenkomsten
 • (Digitale) nieuwsbrief voor leden met actuele informatie
 • Telefonisch steunpunt

Onderzoek
Onderzoek is belangrijk om standpunten te onderbouwen, aan te scherpen of bij te stellen en beleid van de GBB vorm te geven. Tevens pleit de GBB voor onafhankelijk onderzoek naar de effecten van gaswinning.