Wat hebben Groningen en Afrika gemeen?

Ver van elkaar en, zo is gebleken, toch ook grote overeenkomsten:

  • In beide gebieden wint de Shell fossiele brandstoffen.
  • In beide gebieden gaat dit ten koste van de leefomgeving van de bewoners.
  • In beide gebieden worden de rechten van de bewoners geschonden.
  • En in beide gebieden komen de bewoners daartegen in opstand.

Op 19 april waren op uitnodiging van Milieudefensie een achttal Afrikaanse activisten uit Nigeria, Uganda en de Democratische Republiek Congo (voormalig Zaire) in Groningen. Ze zijn hier rondgeleid, hebben gezien wat aardgaswinning met het gebied en de mensen doet en hebben uitgebreid gesproken met Groningse actievoerders, waaronder de GBB.
Uiteraard zijn er grote verschillen tussen Groningen en Afrika. De bezoekers vertelden afgrijselijke verhalen van hoe er met de mensen daar wordt omgegaan als ze een protest laten horen. Maar de herkenning van de dilemma’s en van de wijzen waarop gestreden wordt tegen de (al)macht van de olie-industrie en de eigen regering is frappant. Massaprotesten, rechtszaken, medestanders vinden binnen de overheid, ook daar worden die middelen ingezet om het onrecht te bestrijden.
Milieudefensie heeft een filmisch verslagje gemaakt van het treffen. Binnenkort op de GBB website, maar nu al te zien op: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155674740778235&id=83439828234.

Update: De film is ondertussen beschikbaar gesteld door Milieudefensie, waarvoor onze hartelijke dank!