Wat is de overeenkomst tussen een slak en de verstevigingsoperatie?

 

Gaswinning leidt tot levensgevaar. De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid om de gaswinning in Groningen te stoppen of naar een werkelijk veilig niveau terug te brengen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er doden vallen, moeten gebouwen worden verstevigd. Dat uw huis grotendeels vernietigd kan worden, wordt beschouwd als een niet te voorkomen “fact of life”. Jammer voor u, maar maatgevend is slechts dat u levend uit het ingestorte pand kan komen.

Maximale sterkte komende beving

Bij het verstevigen houdt de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) rekening met een aardbeving met maximale sterkte 5 op de schaal van Richter. De vraag is overigens niet of er een stevige beving komt, maar wanneer.
Specifiek voor Groningen is, dat hier de aardbevingen heel dicht bij de oppervlakte plaatsvinden (max. 3 km diepte). Hierdoor zijn de gevolgen bij gelijke sterkte van een beving veel groter dan bij de natuurlijk ontstane bevingen die op 10 of 15 km of nog dieper plaatsvinden.

Schiet de versteviging op?

In augustus 2012 was in Huizinge de sterkste aardbeving (3.6 op de schaal van Richter). Nu bijna 5 jaar later is er nog nauwelijks iets gedaan aan de versteviging van de panden. Verontrustend is daarbij, dat er nog geen enkel idee is hoeveel panden er daadwerkelijk moeten worden verstevigd.

Binnen het kerngebied moeten 23.500 panden geinspecteerd worden. De NCG hoopt dit uiterlijk in het jaar 2020 te realiseren, dus binnen vijf jaar gerekend vanaf 2015.. Hij noemt dit een “ambitie”. Dan weet je het wel als burger. Dat gaat denkelijk niet lukken. Ook de Veiligheidsregio Groningen gaat daar overigens van uit. Als het in 2020  wel gelukt is, is het inmiddels 7 jaar na de aardbeving van Huizinge dat eindelijk bekend is hoeveel huizen er verstevigd moeten worden.

Minister Henk Kamp heeft in een Kamerdebat aangegeven, dat panden die niet voldoen aan de norm binnen vijf jaar moeten worden verstevigd. De GBB heeft van de NCG begrepen dat dit anders gezien moet worden. Die vijf jaar moet worden gerekend vanaf het moment dat geconstateerd wordt dat een pand niet veilig is. Met andere woorden op zijn vroegst is in 2025 het laatste huis in het huidige kerngebied verstevigd.

Verschuivend Kerngebied? Nog meer vertraging!

Bij Loppersum is de gaswinning (tijdelijk?) gestopt en ook de locatie Eemskanaal wordt vanwege de Stad Groningen ontzien. Het kerngebied waar gas wordt gewonnen verplaatst zich. Dit kan als gevolg hebben dat het kerngebied van de aardbevingen zich ook gaat verplaatsen van Loppersum naar een andere deel van het winningsgebied. Dat betekent mogelijk op termijn dat nog meer huizen binnen het dan onstane kerngebied moeten worden verstevigd.
De tijd zal het leren. Maar nu al zien we, dat de seismisciteit verschuift naar het oostelijke en het zuidelijke deel van het Groningenveld.

Conclusie

Er is geen overeenkomst tussen een slak en de verstevigingsoperatie. Immers, de snelheid van een slak verhoudt zich tot de verstevigingsoperatie als de snelheid van een Maserati ten opzichte van een scootmobiel.

De versteviging schiet namelijk in het geheel niet op. Traag gaat het, veel te traag. Jarenlang horen we al uitspraken over het aantal acties in het kader van versteviging die per jaar zouden gaan plaatsvinden. Al die toezeggingen werden tot nu toe niet waargemaakt. Traagheid is helaas kenmerkend voor de verstevigingsoperatie. Er zit te weinig energie in. Laten we hopen dat deze scootmobiel betere accu’s krijgt.

Het argument, dat het ook wel een zeer grote operatie is om 23.500 panden te inspecteren en ook  nog eens te moeten verstevigen, snijdt geen hout. Het aantal panden in het kerngebied is al heel lang bekend. Er zijn al jaren verspeeld met navelstaren. En ook nu schiet het helaas niet op.

Laten we hopen, dat die komende klapper van een aardbeving rekening houdt met het zeer trage verloop van de verstevigingsoperatie en dus voorlopig niet komt.

Maar wie is daar gerust op?

Bestuur GBB