Wat staat Groningen nog te wachten? Valt het toch niet mee?

Minister Kamp’s voorgenomen gaswinningsbesluit berust op de verwachting (of is het vooral hoop?)  dat de seismiciteit in Groningen afneemt. Dat daar genuanceerd tegenaan kan worden gekeken, bleek uit de presentatie  van Prof. Vlek op 8 juni 2016 voor leden van de Groninger Bodem Beweging. Hij heeft dit verwoord in een pre-publicatie. Hij schrijft in de samenvatting:

” Sinds 1991 zijn de aardbevingen in aantal en kracht toegenomen. De ‘seismiciteit’ zal nog toenemen totdat het gasveld rond 2045 goeddeels is leeggehaald. Uitgaande van bestaande aardbevingsstatistieken kan worden ingeschat dat zich vanaf 2016 gemiddeld per jaar 30 à 35 bevingen zullen voordoen met een magnitude M ≥ 1.5 op de schaal van Richter. Daarvan zijn er 10 à 12 met M ≥ 2.0 en 3 à 4 bevingen met M ≥ 2.5. Zeer schadelijke en zelfs lijfelijk-riskante bevingen met M ≥ 3.5 of zelfs 4.0 zijn gemiddeld eens per 5 jaar te verwachten. Omstreeks 2030 zullen deze aantallen nog flink hoger zijn wanneer zo’n 90% van alle (geschatte) 2800 mrdm3 gas is gewonnen. De toekomstprojecties van de NAM tot aan 2035 (Winningsplan-2016) komen een stuk lager uit.”

Lees hier het volledige artikel van Prof. Vlek! {pdf}